beide ouders overleden,geschil tussen kinderen.


22 juni 2006

Vraag nummer: 10395  (oude nummer: 8152)

Mijn moeder is in 1992 overleden, er is geen aanspraak gemaakt op erfdeel, alles is naar langslevende gegaan.Onlangs is mijn vader overleden.
Wij zijn met zijn 3e. !kind wou de bankrekening opheffen en werd verwezen naar een notaris voor erfrecht bevestiging. Tussen de 3 kinderen is een geschil en nu wil 1 ervan, eerst zaken inzien voordat het bewijs van erfrecht word gemaakt. Die 1, heeft nergens geen gegevens over, en krijgt van de andere 2 dus geen inzicht.
Wat gaat er nu gebeuren met de erfenis, als geen van allen iets bij notaris regeld? En als er wel wat word geregeld, krijgt die 1 dan automatisch bericht van een notaris?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In de verklaring van erfrecht staat of een erfgenaam heeft aanvaard. Dus er zal wel sprake moeten zijn van een keuze door een erfgenaam. Gebeurt dat niet, dan kan een erfgenaam via de rechter een termijn gesteld worden om de keuze te maken. Gebeurt dat niet, dan ligt inderdaad de zaak stil.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.