ouderlijk huis verkopen


8 maart 2010

Vraag nummer: 13638  (oude nummer: 15378)

Vader,moeder en twee dochters.Vader is overleden en moeder (in rusthuis) kan niet meer handtekenen voor erfenis,bank enz..Een dochter krijgt volmacht voor moeders handtekening.Er is nog een ouderlijk huis in de erfenis.VRAAG: Kan dochter met volmacht huis verkopen zonder medeweten van andere dochter

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Via een testament of de wet kan moeder bij overlijden van vader enig eigenaar geworden zijn. De kinderen krijgen dan doorgaans een vordering op de langstlevende (moeder). Een testament bepaalt op welke momenten de vordering opeisbaar is, maar moeder blijft gedurende haar leven 'gewoon' enig eigenaar. In die hoedanigheid kan zij ook een volmacht afgeven om haar te kunnen vertegenwoordigen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.