Erven na scheiding?


13 oktober 2010

Vraag nummer: 13954  (oude nummer: 16081)

Kan een gescheiden echtgenoot alsnog erven van zijn gewezen schoonvader, als deze overlijdt, op grond van het feit dat door de scheiding de aanverwantschap niet wordt opgeheven (BW 1:3 lid 3)?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op grond van de wet niet, maar eventueel via een testament (uiteraard) wel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.