Met testament

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Verschillende testamenten

Goede avond Mijn partner is pas kortgeleden overleden..ik wou n nabes... >>


Aard van akte 1 en 6

Ik heb een testament maar ik zie online bij de cte 2 beschrijving aard... >>


Verjaringstermijn

Is een testament nog aan te vechten als er blijk is van een psychische... >>


Erfrecht

Goeiemorgen. Ten eerste bedankt voor u antwoord. Nu heb ik nog een v... >>


Erf recht

Mijn schoonmoeder is overleden in haar testament staat dat ik en mijn ... >>


Rechtskeuze testament

De RIJKSOVERHEID SCHRIJFT: Woont u als Nederlander in het buitenland? ... >>


Nederlands testament en wonen in Zwitserland

Ik woon al 31 jaar in Zwitserland. 52 jaar geleden heb ik via de notar... >>


Wat houdt Aard van de akte nr. 1 in?

Bij raadplegen van het CTR na het overlijden van mijn schoonmoeder, on... >>


akte

wat houd in aard van akte 6... >>


Systeem van erven

Mijn schoonmoeder is recent overleden, jaren na haar 2e echtgenoot. Zi... >>


verworpen, wat nu

weduwe moeder overleden, wel schulden niet bekend hoeveel. Huurwoning... >>


Berekening rente op legaat van kinderen van man

Mijn vrouw is overleden en heeft aan mijn kinderen een legaat na gelat... >>


bruto of netto uitkering aan legatarissen

Geachte heer/mevrouw, Ik ben testamentair executeur en erfgenaam en ... >>


wat betekend de volgende tekst uit het testament van mijn vader nu hij

Ik benoem mijn echtgenote tot uitvoerster van mijn uitersten wilsbesch... >>


Vraag

Mag een winkelpand in een legaat pas 2 jaar verkocht worden na overlij... >>


legaat

Hoe weet ik of mij een legaat is nagelaten. Wat als de erfgenamen mij ... >>


erfenis oom

mijn oom is op latere leeftijd getrouwd (broer van mijn vader welke is... >>


Erfenis verteren

Ik mag de erfenis verteren. dus ik woon in huis overleden man .een adv... >>


Hoe geldig is een legaat

Goedemorgen Mijn baas is overleden en in zijn testament staat dat w... >>


Winkelpand

Goedemiddag Wij zijn huurders van een winkelpand. Nu is de eigenaar... >>


hoe berekenen huwelijksvermogens recht na overlijden echtgenoot

Mijn broer is overleden. Heeft zijn vrouw onterft. Er zijn erfgenamenl... >>


Mag executeur legaat veranderen

Wij zij huurders van een winkelpand. Eigenaar is overleden afgelopen o... >>


Kosten verwerpen ongewenste erfenis.

Een bejaarde kennis wordt tegen haar wil testamentair erfgenaam van ha... >>


Geldigheid testament.

Ik heb 2 vrijgezellen broers die altijd samen gewoond hebben op hetzel... >>


wat is het verschil tussen een legataris en een erfgenaam?

Goedemiddag, mijn schoonzus is sinds 2 jaar weduwe. De (kleine) hypot... >>


2 testamenten

Geachte heer, Laatste handgeschreven testament is verworpen. Vorige... >>


Wat zijn kosten bij een legaat

Geachte heer van de Griend, Dank voor uw antwoord van eerder vandaa... >>


Legaat niet vrij van rechten en kosten

In dit geval, zo begrijpen wij, dient eventuele erfbelasting door de l... >>


vermindering legitieme portie.

wat behelst de post kosten voor de legataris ?... >>


Nalatenschap na overlijden beide ouders

Goedenavond, ik heb een vraag betr de nalatenschappen van onze ouders.... >>


testament niet uit laten voeren (aanvulling op vraag 62352)

Aan wie dient de vraag dan gesteld te worden? Ps. Het was niet de w... >>


Hoe bepaal je gelijkelijke intering?

Mijn moeder moet jaarlijks een opgave doen van de intering op het verm... >>


Betekenis en uitleg AUB.

Wat kan dut betekenen Openbaar testament dat alle voorgaande uiterst... >>


Verstrekken legaat

Kan ik zonder notaris een in een testamant beschreven legaat zelf vers... >>


erfbelasting

mijn dochter heeft een vordering op mij omdat haar moeder, mijn echtge... >>


kouwe kant

Geachte Heer, Mijn toekomstige ex-vrouw en ik zijn bezig te scheide... >>


Testament

Hallo, Mijn zusje en ik staan in het testament van onze oom. Maar omd... >>


tuinhuisje

Bij het uitvoeren van een testamen. Hoort een tuinhuisje bij de inboed... >>


Erfrecht(zie mijn eerdere vraag 61881

Inmiddels is gebleken dat er toch een testament is gedateerd 21-5-1976... >>


testament niet uit laten voeren

Het volgende is het geval. 1 broer heeft onze moeder op haar sterfbed... >>


Testament

Ik zou graag er achter willen komen als een bepaalde persoon een testa... >>


erfrecht

de oma van mijn zoon heeft een nicht erfgenaam gemaakt en haar een vol... >>


Kindsdeel waar tante recht op had

Mijn oma is overleden. Mijn tante had recht op het niet uitgekeerde va... >>


Erfenis

Geachte heer Van de Griend, De tante van mijn vrouw heeft een aanta... >>


Belet of ontstentenis bewindvoerder

In het testament is de bewindvoerder aangesteld en heeft het nu aan de... >>


Testament

Is 25 april jl overleden, was 4 jaar mantelzorger en sta in testament ... >>


Erfenis naar klooster

In het testament van overleden tante staat een erfgenaam benoemd die i... >>


testament opgemaakt onder morfine= herroepbaar?

Mijn oudste broer heeft, vlak voor zijn dood, onder invloed van morfin... >>


Tweetrapsvermaking en vastleggen van het overgebleven deel

Geachte heer Van de Griend, Ik ben bezwaarde in een 2-trapstestament.... >>


re: vraag 60954

Geachte heer, Terugkomend op vraag 60954: Hartelijk dank voor uw rea... >>


inzien testament

Goedemorgen, Mijn zus is in 2015 overleden. Mijn broer en ik zijn haa... >>


Wat is een legaat ,niet vrij van rechten en plichten.

Een kind woont nog bij ouders thuis tot late leeftijd. De laatslevende... >>


testament

Goedendag, Ik heb een paar vragen aan u. Ik regel de erfenis van ee... >>


erfdeel

De overleden partner van mijn echtgenoot heeft in haar testament vruch... >>


nalatenschap broer.

Mijn broer wil een testament op laten stellen waarbij hij een ex zijn ... >>


Testament zuster

Geachte dames, heren, In 2015 is ons zusje overleden. Zij was getr... >>


Vastgestelde spaarrente in Testament wijzigen na dood

De erfenis van mijn opa wordt verdeelt onder zijn vrouw en kinderen (i... >>


Bijkomende kosten legaat.

Bij legaat te verkrijgen Bovenhuis no 57. Tot mijn verassing zijn pan... >>


Testament

Mijn vader is onlangs overleden. Hij heeft in zijn testament de helft ... >>


Wie mag het testament inzien?

Hallo, Mijn opa is vorig jaar overleden. Nu heeft mijn vader verte... >>


Testament en schuldeiser

Kan bij overlijden een schuldeiser het huis en/of geld opeisen, waardo... >>


niet geopend testament

Heer, Mijn vrouw is 13 jaar geleden overleden, tot op heden heb ik in... >>


achtergronden van een executuur.

Mijn moeder had een testament op gemaakt in 2005 waar wij allemaal met... >>


legaat en vordering

Situatie: vader, moeder 3 kinderen. Vader is overleden en droeg via z... >>


erfrecht

Is het juist dat als in een testament een legataris wordt benoemd die ... >>


erfrecht

n het testament staat o.m. het volgende: Indien de legataris het lega... >>


testament

Hoe weet ik dat een testament ook inderdaad is opgesteld door de erfla... >>


Kan een testament ongeldig verklaard worden?

IS EEN TESTAMENT ON GELDIG ALS ER ONWAARHEDEN IN STAAN .ALS GE KUNT B... >>


Wat is de rechtspositie van een legataris?

Er zijn 4 kinderen. De langstlevende moeder overlijdt. 2 kinderen word... >>


Hoe achterhalen we een onbekend legaat?

Mijn vader is 2 jaar geleden overleden .Wij hebben als kinderen alle 4... >>


War kan ik doen als ik onterfd ben?

ik heb het testament gelezen en im ben onterft heb ik nu nog rechten... >>


Zijn 2 testamenten van ouders verschillend?

goedemiddag ik heb een vraag mijn vader is overleden en heeft ern te... >>


Mag de langslevende deel onroerend goed verkopen?

Beste Hr v. d Griend, Ik heb een vraag over de volgende situatie: Moe... >>


Wie krijgt de nalatenschap als een erfgenaam is overleden?

Iemand heeft per testament alles nagelaten aan zijn moeder. Moeder is ... >>


is de erfenis van mijn vrouw alleen van haar?

Mijn vrouw heeft het huis geërfd van haar oom en tante. Dit is treu... >>


Heeft het testament van mijn vader gevolgen voor zijn partner?

Goedemiddag Mijn vader is vorig jaar overleden. Hij had een testamen... >>


Hoe moeten we het testament uitleggen?

Hallo mijn vrouw inmiddels 50 heeft een half zus van +/- 60 hun v... >>


Betaald een legaat mee in alle onkosten?

Ik wilde graag vragen ik weet de legaat betaald mee aan de crematie ma... >>


Wat betekent herroeping van een testament?

aard van akte 1:testament dat alle voorgaande beschikkingen herroept,b... >>


Wie krijgt wat op basis van het testament?

mijn broer is gestorven en heeft een testament gemaakt aan zijn vriend... >>


Kan notaris geld vragen voor afgifte van een testament?

Geachte heer de Griend, Omdat ik geen goed gevoel meer had bij bove... >>


Hebben kinderen recht op goederen?

In het testament van mijn partner die plots overleed, staat dat ik de ... >>


Wat te doen met een onbekend testament?

Mijn vrouw is pas overleden en bij navraag bij het KNB blijkt ze een t... >>


Moet ik de verklaring van aanvaarding ondertekenen.

Mijn vader is overleden.. Hij heeft een testament gemaakt en daarmee d... >>


Wat indien de kinderen niet willen meewerken aan een Verklaring van Er

In 2003 kocht ik, samen met mijn in 2009 overleden vrouw, mijn huidige... >>


Wat betekenttestamentair curator?

Min vader is overleden . In het testament staat dat mijn broer benoemd... >>


Wie betaald de kosten afgifte legaat?

Goedemorgen. In een nalatenschap zit een legaat: een kwart van een onv... >>


Is the last wills valid?

My Aunt passed though euthanasia August 11. She left her entire estate... >>


Kan ik nu aanspraak maken op mijn erfdeel?

Geachte hr. V. D. Griend, Mijn vader heeft in 1992 een langstlevend t... >>


Geldt het testament nog?

mijn man is dit jaar overleden en heeft een testament opgesteld op 29-... >>


Wat is de aard van de akte?

Openbaar testament dat alle voorgaande uiterste wilbeschikkingen herro... >>


Wat te doen bij legaat en curatele?

geachte heer/mevrouw Mijn moeder is afgelopen februari overleden. M... >>


Wie heeft inzage testament in het testament?

Geachte heer Van de Griend, Als een erflater in een testament zijn ... >>


Wat betekent het als een erfgenaam vruhtgebruik heeft?

Mijn vader(88) woont in een huis samen met mijn broer en hebben een sa... >>


overlevingsclausule

mijn broer en zijn partner zijn kort na elkaar overleden. Eerst zijn p... >>


Wat is de waarde van inboedel in verband met bijstandsuitkering?

Beste, ik vraag me af hoe een vermogen word vastgesteld van een inboed... >>


Ik ben benoemd tot executeur en enige erfgenaam. Wat nu?

Mijn tante zonder kinderen heeft mij ,als enige nicht, aangewezen als ... >>


Welk gevolg heeft een langstlevende testament?

stel vader is een aantal jaren overleden zo wel de echtgenote zoon en ... >>


Wat betekent 'verteringsbevoegdheid'.

In een tweetrapstestament wordt gesproken over verteringsbevoegdheid.... >>


Legaat

Goede avond, Mijn man heeft in zijn testament zijn kind tot erfgenaam ... >>


verkoop ouderlijke woning door bewindvoerder.

Onze moeder is zwaar dement en woon in een verzorgingshuis. Het ouderl... >>


legaat splitsen

Mijn vrouw is 2 maanden terug overleden. in haar testament staat dat z... >>


mogelijkheden ouderlijk huis

Ik heb onlangs de erfenis van moeder aanvaard, waardoor ik nu eigenaar... >>


erfgenaam

LS. Mijn vrouw heeft begrepen dat zij als petekind vernoemd zou zijn ... >>


Recht op goederen, maar die zijn voor het overlijden verkocht

In een testament is er een recht op bepaalde onroerende goederen toebe... >>


advies over erfrecht

Mijn vader is in 2013 overleden en heeft in zijn testament zijn vriend... >>


Hebben de kleinkinderen recht?

Mijn moeder had een dasspeld, die ging naar me oudste zusje, Zij is ov... >>


Bezwaar tegen testament

Mijn vader heeft mij 5 weken na een ruzie onterfd, ook mijn moeder lee... >>


erfgenaam zijn

gister kwam de broer van n oude vriendin bij mij op t werk langs met d... >>


inzage testament

Onze broer is een vrijgezel en is kort geleden overleden, er is een te... >>


Huis buitenland

Wij laten vast leggen dat wanneer mijn moeder overlijdt (alleenstaande... >>


erfdeel van pleegzus.

Ik heb een pleegzus die in een testament van mijn vader,die in 1986 ge... >>


testament in het buitenland

Goedemiddag, Mijn naam is Stan Hagenaars. Ben getrouwd met Miglena ... >>


Vrouw laat erfenis na aan echtgenoot en zijn kinderen

Goedendag, Mijn vrouw is pas overleden. Zij dacht dat ze een testament... >>


Onverwacht een testament..

Tot onze verbazing staat in de brief van CTR dat er een testament is. ... >>


onwaarheden in testament

Beste heer/mevrouw, Een aantal weken geleden is mijn opa overleden ... >>


testament langstlevend

Wij hebben een testament uit 1975 op de langst levende. Is dit nog st... >>


huur

Mijn man heeft de helft van hypotheekloos huis van ouders uit erfenis.... >>


Zieke oom en vertrouweling

Mijn Oom is ernstig ziek en zal niet lang meer leven,hij heeft hulp in... >>


legaat

wij willen onze kleinkinderen per testament een legaat toekennen voor ... >>


Frans erfrecht: Vruchtgebruik etc.

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader al jaren wonende te Frankrijk (gee... >>


erfenis

Wij zijn een nieuw samengesteld gezin. De eerste vrouw van mijn stiefv... >>


Vervolg openen testament

Hartelijk dank voor Uw snelle antwoord op mijn vraag (41533), echter i... >>


Gedeelte van de nalatenschap in huwelijksgoederengemeenschap van kind?

Mijn vader is drie jaar geleden overleden. In zijn testament staat o.a... >>


Rente over legaat

Beste lezer, mijn schoonvader is 14 maanden geleden overleden en heeft... >>


legaten

Gaarne wil ik een vraag stellen. In het kader van de Wet op de Lijkbe... >>


Uitleg testament.

Geachte meneer of mevrouw, Ik ben opzoek naar duidelijke uitleg me... >>


bewijs van onterft zijn

Mijn moeder is kortgeleden overleden en volgens mijn zus heeft ze me 2... >>


geldigheid testament

mijn ex vriendin heeft naar zeggen een testament en onze kinderen zijn... >>


Wat valt onder verteren.

Hallo heer/mevr, Ik heb te maken met een tweetrapstestament. Hierin... >>


wilsbeschikking/ testament.

Is het verplicht dat alle nabestaanden aanwezig zijn bij het voorlezen... >>


tweetrapstestament

Mijn man heeft kinderen uit een eerder huwelijk. Die hij door omstandi... >>


vastgesteld kindsdeel

Vader heeft in een testament vastgelegd dat een van de kinderen een ve... >>


accepteren legaat

Geachte heer van de Griend, Deel je een legataris schriftelijk mee da... >>


Is er sprake van plaatsvervulling

Ik ben middels een testament enig erfgenaam gemaakt door een persoon w... >>


afhandeling testament met legaat

In een testament is aan een onterfde zoon wel een legaat toegekend t.g... >>


Vruchtgebruik en erfbelasting

Casus: man (kinderloos) woont samen met zus heel lang samen in 1 huis.... >>


Opvragen herroepen testament

Ik weet dat ik een testament kan opvragen als kind van overleden ouder... >>


Voortijdige afwikkeling testament

Mijn partner is overleden. Hij heeft 2 kinderen en zijn zus is bewindv... >>


geldigheid ouder testament

Er was een geldig testament overhandigd aan de notaris die de erfenis ... >>


erfenis

hallo, mijn grootnonkel stierf in 2005, hij had een testament laten op... >>


waardevastheid van legaten en erfenissen

Hoe werkt inflatie resp. waardevastheid in testamenten ?... >>


Wat is precies een legaat ?

Wat is de bedoeling van een legaat in plaats van normaal delen in een ... >>


hoe kom je erachter wie de notaris is (reactie op vraag 37751)

In reactie op de vraag 37751 nog een vraag. kennis heeft geen cont... >>


uitkeren legaat

Moet ik de legaat al een voorschot betalen voor de officiële aanslag ... >>


Erfrecht

Goedenavond, Mijn partner heeft 2 kinderen. Wij hebben samen een h... >>


tweetrapstestament

mijn vriend heeft mij als erfgenaam en executeur benoemd in zijn testa... >>


opeisen van deel erfenis door een goed doel

Mijn vader is overleden heeft zijn dochter onterfd en is 5 jaar gelede... >>


ex huisgenoot.

Mijn moeder heeft in haar testament opgenomen dat haar huisgenoot mene... >>


controle op de uitvoering van een testament

Ons testament is recent vernieuwd iom mijn twee dochters. Zij hebben o... >>


Hoe kan een legataris zien of hij/zij een legaat ontvangt ?

Waar en bij welke instantie kan de legataris nagaan wat zijn legaat in... >>


tweetrapsmaking - uitsluiting dat partner erft

In het testament van mijn ouders is uitgesloten dat mijn man erft wat ... >>


recht op inzage testament

Heeft iemand recht op inzage van de complete tekst van een testament i... >>


vruchtgebruik

mijn partner is onlangs overleden,ik ben voor 1/100 erfgenamen en mijn... >>


verantwoordelijkheid biologische kinderen, in testament genoemd.

L.S , Mijn ex (nooit wettig met mij getrouwd) is onlangs overleden in ... >>


verjaring legaat

In een testament is een legaat vruchtgebruik opgenomen. Ruim vijf jaar... >>


verjaringstermijn kindsdeel

destijds is door de langstlevende de woning verkocht aan 2 van de kind... >>


vruchtgebruik van woning

Man en vrouw zijn nog getrouwd in gemeenschap van goederen maar leven ... >>


Niet op huwelijkse voorwaarden

Hallo, Ik ben in december 2011 getrouwd. Nou komt er over 8 jaar e... >>


Inboedel geerfd op persoonlijke dingen na. Is een schilderij of een se

De vrouw van mijn vader is overleden. Het testament bepaalt dat haar 4... >>


verkoop woning moeder 1 kind wil niet tekenen

M, mijn moeder zit nu in het verzorgingshuis en wilde haar woning verk... >>


erfenis notaris

Geachte Ik heb nogal een bizar vraagje Mijn nonkel is overleden 3... >>


contact zoeken met erfgenamen

Ik ben executeur van de nalatenschap van de kleinkinderen van mijn pee... >>


erfgenaam

Dag, Mijn buurvrouw heeft ons vlak voor haar dood erfgenaam gemaakt. ... >>


testament

Mijn moeder heeft een testament na gelaten waar in staat dat mijn beid... >>


testament van voor mijn geboorte

Mijn vader heeft voor dat hij naar Indonesie ging (als KNIL in 1951) e... >>


wie is straks erfgename?

Tante van 92 ( nooit getrouwd geweest en geen kinderen)heeft jaren gel... >>


antwoord op vraag 33816

Met uw antwoord op vraag 33816 is mijn vraag niet beantwoord. De vraa... >>


uitvoeren testament

Iemand schenkt bij testament zijn nalatenschap aan een zorginstelling... >>


Vruchtgebruik huis langstlevende en huissleutel erven

Indien de langstlevende binnen een huwelijk het vruchtgebruik als lega... >>


Erfgenamen

Hoe kan ik traceren wie als erfgenamen zijn benoemd in een testament.... >>


Verdeling Erfenis

Wordt (als ik overlijd) de erfenis verdeeld onder de kinderen van mijn... >>


testement

hoe kom ik aan me testement b en het aderes kwijt van de notaris... >>


Testament aanpassen?

Ik heb in 1991 een testament laten maken waarin ik mijn ouders, broer ... >>


Executeur erfgenaam vertraagt legaat overmaakt

Geachte heer, 5 mei 2011 kreeg te lezen dat ik een leegaat zou ontvang... >>


Erfrecht

Gehoord dat een onterft kind toch binnen een bepaalde tijd aanspraak k... >>


schoonkinderen

mijn schoonmoeder is overleden en heeft in haar testament het volgende... >>


nalatenschap bij huwelijk in gemeenscahp van goederen

Hallo, Stel ik trouw in gemeenschap van goederen en na het overlijd... >>


testament en verdeling

Hallo, Onze ouders hebben een testament opgemaakt,mijn zus is aangewe... >>


Legaat

Wat betekent deze zin: In de plaats van zijn erfdeel legateer ik hem ... >>


Legaat wijzigen

Ik wil een legaat in mijn testament wijzigen. Moet hiervoor het testam... >>


nieuw testament

Mijn broer, overleden op 19 mei 2010, heeft op 5 maart 2010 een tes... >>


testament ongeldig?

Hallo,ik zal proberen het kort te formuleren. Ik ben voor de helft er... >>


Legaat

Ik heb een legaat in geld gekregen die ik ondertekend naar de notaris ... >>


Nietig verklaren van een testament

Mijn moeder is in december 2003 opgenomen in een verzorgingstehuis met... >>


testament ongeldig verklaren?

mijn schoonvader is stervende aan kanker hij heeft kort geleden een er... >>


termijn uitbetaling

hoe lang mag een executeur wachten met de uitbetaling van een legaat ?... >>


legaat niet uitbetaald

er is door een overbuurvrouw, die ik verzorgd heb tot aan haar overlij... >>


aansprakelijk bij schulden??

Ben 24 jaar getrouwd geweest in gemeenschap van goederen. Er zijn vie... >>


Kindsdeel

Aansluitend op Vraag & antwoord 27990 Vraag was >> Weduwnaar met 3 ... >>


kindsdeel valt lager uit door legaat

Mijn vaders huis is nog niet verkocht, maar in testament staat dat de ... >>


Verjaringstermijn legaat en rente over te laat betaalde geldlegaat

Legaat in geld is na de in het testament gestelde termijn, niet uitbet... >>


verdeling erfenis

In 1984 is mijn moeder overleden. Mijn ouders hadden een langstelevend... >>


rente legaten fidei commis

Wanneer een erflater in 1790 bepaalt zijn legaat in beheer tegeven aan... >>


vruchtgebruik

vader wordt 92, ik ben de oudste dochter van hem. hij is 2x getrouwd. ... >>


erven

Mijn man erf als enige van zijn broer. Kind van de broer is onterft.Oo... >>


Inhoud testament geen haalbare kaart

We hebben de volgende situatie, mijn moeder heeft een testament opges... >>


Kunnen plaatsvervullingsregels overruled worden door een testamemt

Mijn tante is overleden en heeft nog 4 levende broers en 2 zijn er al ... >>


testament niet ten uitvoer gebracht

Wat als er wel een testament is, maar dit niet ten uitvoer is gebracht... >>


wel erfgenaam, maar niets ontvangen

Begin 2003 is mijn opa overleden en In september 2003 is mijn vader ov... >>


successiebealsting en vruchtgebruik

l.s., Bij het overlijden van mijn vader is bij testament bepaald dat ... >>


testament vermelding

Wat betekent: Ik legateer mijn dochter, niet vrij van rechten en koste... >>


Opvragen van een herroepen testament.

Na de dood van vader bleek dat hij zijn testament herroepen had. Is h... >>


erfrecht

ik ben enigst erfgenaam van mijn moeder . Ik ben executeur. Ik erf een... >>


Zuiver moeten aanvaarden?

Mijn vader is onlangs overleden. Ik ben tot enig erfgenaam benoemd. Di... >>


Kan een testament voor iemands overlijden opgevraagd worden?

Mijn zus schrijft mij het volgende: Door onze notaris is het testamen... >>


legaat ontvangen

Mijn moeder is onverwachts overleden. Na jaren geen contact met haar, ... >>


uitvoeringstermijn en/of geldigheidsduur testament

Geachte mevr./mijnheer, Hoe lang na een overlijden kan iemand met een... >>


kopie testament.

Mijn pleegvader: L.A. Vreeburg is in 1989 te Oosterbeek overleden. Wa... >>


Verkoop huis

Mijn man is overleden in 1997. Ik wil nu mijn huis verkopen en huur a... >>


Tweetrapsmaking

Wie controleert er of ik de tweetrapsmaking uit het testament van mijn... >>


beneficiair aanvaarden / verwerpen

Mijn vader is ernstig ziek en komt wellicht binnenkort te overlijden. ... >>


testament

Een goede vriend van mij is overleden. en was in bezit van eigenhuis. ... >>


Erfenis vader voor mijn zoon

In het testament van mijn vader is een legitieme portie aan mijn zoon ... >>


vervallen legaat?

Na het overlijden van mijn vader als langstlevende hebben de kinderen ... >>


Rente legaat

Mijn vader is in 2009 overleden. Hij heeft aan mijn zus een legaat nag... >>


Vruchtgebruik en hypotheek

vader is overleden en mijn man is enig erfgenaam, maar partner van vad... >>


Overdracht Legaat

Hallo Notaris, In een testament is een legaat opgenomen. Het legaat... >>


vruchtgebruik

twee jaar geleden ging ik zamen woonen in spanje met mijn vriendin,die... >>


kindsdeel

Mijn zuster had geen kinderen.Ze heeft een testament waarin vermeld st... >>


Legaat

Hallo, Een legaat betreft een huis. Moet dan de erfgenaam garanties... >>


vrijwillige afstand deel legaat

1a. Als een erfgenaam uit zijn per legaat verkregen goederen nog vóó... >>


In scheiding tijdens overlijden.

Me ouders lagen vanaf afgelopen maart in scheiding me moeder heeft al ... >>


geen erfgenaam, vruchtgebruik saldo

ma is overleden, testament pa is geen erfgenaam, in gemeenschap van g... >>


geen erfgenaam, vruchtgebruik huis

Ma is komen te overlijden, testament pa geen erfgenaam, wel in gemeens... >>


geen erfgenaam testament verwerpen

Ma is overleden,in testament is pa geen erfgenaam, in gemeenschap van... >>


de nieuwe erfwet en hebben van e testament op langslevende

Mijn vrouw en ik hebben beide een testament op langslevende. Heeft het... >>


vader verwerpt en krijgt een legaat

Beste, mijn vader heeft de erfenis van mijn in 2000 overleden moede... >>


Termijn beroep legitieme portie

Medio 2005 is de partner van mijn moeder overleden. In zijn testament ... >>


kindsdeel direct opeisbaar volgens testament

Onlangs is de man van een vriendin van mij overleden. Deze man had al ... >>


i kind van de 4 legitiemkindsdeel

mijn moeder wordt geconfronteerd met 4 stiefdochters die van mijn over... >>


legaat ongedaan maken

Kan de langstlevende het testament van haar overleden man ongedaan mak... >>


legetieme portie erven + schulden

Mijn vrouw erft, middels een testament, bij overlijden van haar Moede... >>


kan legataris legaat half aanvaarden?

Mijn vader is overleden en heeft in zijn testament €50000 gelegateer... >>


Inzage eerder gemaakt testament

Als testamentair execureur heb ik de nalatenschap van mijn overleden t... >>


Legataris & inzage testament

Geachte heer, mevrouw Ik word genoemd als legataris in het testamen... >>


overname ouderlijk huis

Geachte heer, mevrouw, Bij testament is vastgelegd dat overige fami... >>


Nieuwe legatarissen

Iemand heeft een testament laten maken en is in aug 2009 overleden. Zi... >>


Legaat,codicil wijzigen

Kan na de dood van de erflater, het codicil of legaat ongedaan worden ... >>


kindsdeel + legaat voor ex

Geachte heer,Mijn vader heeft nagelaten om 30 jaar geleden het testame... >>


Schenking/gift

Geachte heer, mevrouw, Van een tante, ik ben de neef, heb ik circa ... >>


volgorde uitbetaling erfenis

Ik richt mij tot u namens mijn vriend. Zijn moeder overleed in novemb... >>


Erfenis uit Zwitserland

Mijn dochter van 6 erft als enige erfgenaam aanzienlijk bedrag van oud... >>


Wettelijke eisen legaat

Mijn moeder heeft in een legaat al haar sierraden nagelaten aan de twe... >>


legaat tegen verrekening erfdeel??

Mijn vader is net overleden en heeft een testament opgesteld. Ik snap ... >>


erfenis voor scheiding

Vrouw erft bij overlijden van haar vader. Er was sprake de uitsluitin... >>


erfenis voor scheiding

Vrouw erft bij overlijden van haar vader. Er was sprake de uitsluitin... >>


Handelingsonbekwaam verklaren na overlijden

Geachte heer Van de Griend, Kan iemand na zijn overlijden handeling... >>


verwerpen erfenis/legaat - krijgt partner alles?

L.S., Vrouw overlijdt en heeft testament waarin partner alles erft (k... >>


uitkering van een legaat

Geachte heer, Binnen welk termijn moet een legaat (geldsom) worden ui... >>


rente over nog uit te betalen legitieme portie

mijn moeder stierf in april 2004 bij de opening van het testament ( d... >>


plicht tot uitkeren legaat?

Geachte heer/mevrouw, In april 2008 overleed mijn grootvader, in zi... >>


legitieme portie te verminderen middels legaat?

Geachte heer/mevrouw, Graag wil ik u de volgende vraag voorleggen. ... >>


legaat

indien legaat is opgeeist hier is niet op gereageerd, wat zijn de moge... >>


prive auto als onderdeel van huishouden

Mijn man is overleden. Zijn enig erfgename is zijn dochter uit een vor... >>


verwerping erfenis

Geachte heer/ mevr, Mijn vader is vorig jaar febr overleden. Wij h... >>


kindsdeel

mijn vader is 14 jaar geleden overleden. het ouderlijk huis is nu verk... >>


Codocil in tegenspraak met testament

Mijn vader heeft lang geleden bij testament bepaald dat zijn drie zoon... >>


betalen aan je kindsdeel

hallo, samen met mn twee zusters zijn we erfgenamen na het overlijden... >>


verkoop ouderlijk huis

is het vernieuwde erfrecht ook van toepassing op een oud testament ... >>


Testament veranderen

Mijn pleegvader had in zijn testament ons ouderlijkehuis voor ons gela... >>


testament veranderen

mijn vraag.Mijn pleegvader had in zijn testament ons ouderlijkehuis vo... >>


erfenis

Mijn vrouw en ik hebben een testament met een uitsluitingsclausule. 1... >>


schuldvergelijking

ik scheld een agaathlening kwijt aan mijn dochter. Ik mag van de belas... >>


moment betaling legaat

2 kinderen hebben recht op legaat. in testament staat dat dit 1 jaar n... >>


erfdeel/wettelijk erfdeel

M., Het contact tussen mijn ouder en een van mijn broers was al jar... >>


onterven

Na het overlijden van mijn moeder is het bezit naar de langslevende ge... >>


Successiebelasting

Ik (man) ben voor de 2de keer getrouwd. Ik heb 2 dochters uit mijn ee... >>


afwikkelen erfenis

Mijn man is overleden in 2002. Hij had een testament waarbij ik het vr... >>


ouderlijk huis in de erfenis

Bij testament wijzen ouders aan 1 van de 4 kinderen het ouderlijk huis... >>


alles naar een klooster

Mijn vader zijn broer heeft geen kinderen,zijn vrouw is nu gestorven(m... >>


Vruchtgebruik ouderlijke boedelverdeling

Geachte, Mijn ouders waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Mijn ... >>


schenken kindsdeel

Na het overlijden van mijn vader is het kindsdeel naar de langstlevend... >>


Adoptie volwassen persoon ivm erfenis met tweetrapsmaking.

Geachte Mijnheer, Mevrouw, Ook ik heb een dergelijke vraag, als die o... >>


Kindsdeel / langst levende

Op 01 okt. 2007 is mijn vader overleden. Mijn broer is onterft, ik nie... >>


Tijd voor afhandelen testament

Is het normaal dat je na twee jaar na het overlijden nog niets van een... >>


belasting over kindsdeel

In hoeverre is het kind na het overlijden van van één van de ouders ... >>


max. afhandelingstijd testament

Ik heb een legaat geerft van een vriendin. Het is nu bijna 5 jaar gel... >>


bezwaarmaken tegen testament

Kan ik bezwaar maken tegen testament of dit ongedaan maken?... >>


inzage nalatenschap / verwerpen

mijn vader is in 2006 overleden en zijn partner is in 2008 overleden, ... >>


Op sterfbed onterfd door vader

Mijn vader heeft een 10 jaar geleden testament laten opstellen. Op mij... >>


fidei commis

kunt u in het kort beschrijven wat dit is en waarom deze keuze? bvd... >>


erfgenaam

In 1999 heeft mijn neef een testament bij de notaris laten maken. Ik ... >>


Wat valt onder roerende zaken?

In het testament staat geschreven: "Ik legateer -vrij van rechten en k... >>


huis verkopen met/ zonder teostemming van de kinderen.

Beste mensen, dank voor uw reactie op mijn vorige vraag. Ik heb er nog... >>


vruchtgebruiker

vruchtgebruiker tevens partner en erfgename is vrijgesteld van de verp... >>


vruchtgebruik na verkoop huis

Volgens het testament van mijn overleden partner heb ik vruchtgebruik ... >>


OBV en nieuw erfrecht

Hoe moet ik eentestament uitleggen dat is opgemaakt in 1998 en in 2006... >>


Kan de notaris een notariele akte bijsturen?

Kan de notaris bij het opmaken van de akte, bij negen erfgenamen met g... >>


Testament gewijzigd dementie

Geachte heer/mevr, Enige tijd geleden is onze tante overleden die ... >>


Besteding van legitieme portie waar vordering op zit

Mijn stiefmoeder krijgt volgens het langstlevend testament de gehele e... >>


testament en beeindiging huwelijk

mijn vriendin heeft in 1989 een testament gemaakt met als begunstigde ... >>


weigeren legaat.

Wij zijn als erfgenaam in het testament van een tante begunstigd met e... >>


overlijden erfgenaam onverdeelde boedel

mijn broer is Test Exec. voor moeders boedel. wachten is op successie ... >>


verdeling

Mijn schoonouders zijn 4 weken na elkaar overleden.letterlijk staat in... >>


oud of nieuw erfrecht bij testament uit 2002

Hoe wordt er bepaald of bij de uitvoering van een testament uit juni 2... >>


uitbetaling legaat

Ik hoorde van een familielid dat in het testament van mijn oom die vor... >>


erven van een oom

Mijn oom heeft een testament, en hij heeft een eigen huis dat hij op n... >>


erfenis woning ouders

Mijn schoonouders zijn beiden overleden. Er is een testament opgemaakt... >>


testament

mijn oom is overleden de broer van mijn vader. maar mijn vader is ook... >>


erfenis en sieraden

Mijn tante is overleden. Zij had geen kinderen en heeft naast haar bro... >>


successie betalen voor iets wat een andere erfgenaam heeft gehad

In het testament van mijn overleden vader geeft hij zijn auto ter waar... >>


huwelijk na testament opmaken

Iemand, weduwnaar zonder kinderen, vindt een nieuwe partner(met 4 kind... >>


vervolg op vraag moet ik nu naar de notaris

Ls, Wellicht ben ik toch niet te helder in de formulering geweest. ... >>


is zuiver erfdeel gelijk aan legitieme aanspraak

In testament dat in 1995 van kracht werd is sprake van zuivere erfdele... >>


Wijziging testament

Mijn tante heeft mij vernoemd als enigste persoon in haar testament ka... >>


Erfdeel stiefkleinkind

Geachte heer, mevrouw, Mijn stiefvader is onlangs overleden. Mijn m... >>


plv erfgenaam

Mijn inmiddels overleden broer staat vermoedelijk vernoemd als erfgena... >>


Valt dit legaat binnen de erfenis van mijn zoon?

Geachte Lezer, Mijn zoon is overleden en heeft geen testament.... >>


verkoop huis door langstlevende

mijn moeder is overleden en mijn vader kan als langstlevende in het hu... >>


legaat

Kan een legaat (dat bij testament benoemd is) bijv. een woning terugge... >>


inboedel legaat

indien de inboedel niet veel waard is of oud en er maar misschien enek... >>


ongeldig testament

Mijn moeder die de langstlevende ouder was heeft woonde in Belgie voo... >>


afwijken van testament

mijn moeder heeft in haar testament bepaald dat mijn zus 3/4 en ik 1/4... >>


kinderen als legitimarissen?

Mijn ex-man (biologische vader van mijn 2 minderjarige kinderen) is on... >>


niet geopend testament

Geachte heer/mevrouw, Graag zou ik de volgende tekst vertaald in men... >>


vooroverleden erfgenaam

Ik ben werkzaam als begeleider in een zorginstelling. Een client van m... >>


Acte van Verdeling

Situatie: -Vader overleden dit jaar -Er is een testament langstlev... >>


vader wil huis verkopen

Mijn moeder is 9 jaar terug overleden. Mijn ouders hadden een langslev... >>


Antw:vruchtgebruik/zekerheidsstelling

Het enige dat over de bschikkings- en verteringsbevoegdheid staat in h... >>


vruchtgebruik/zekerheidsstelling

Beste meneer v/d Griend, Mijn onlangs overleden vader had een test... >>


verwerpen

Bij het openvallen van het testament in 1975 was moeder enig erfgenaam... >>


afwikkelen nalatenschap met testament

Mijn moeder is in 1992 overleden en had een langstlevenden-testament w... >>


Erfrecht van kinderen ex-vrouw.

De grootvader van vaderszijde van mijn vrouw is onlangs overleden. In ... >>


kindsdeel opeisbaar na hertrouwen langstlevende ouder

In mijn overleden moeders testament (overleden in 1997) staat dat het ... >>


legaat

Indien ik in een testament benoemd wordt voor een legaat, krijg ik dan... >>


Rente kindsdeel

Met welk rente percentage mbt tot uitgestelde betaling van het kindsde... >>


Kindsdeel

Hallo, Graag zou ik een antwoord willen vernemen op de volgende sit... >>


Emigratie langstlevende en stellen van zekerheid

- Overleden ouder (voor 2001) - Testament langstlevend - Kindsdeel o... >>


aanvechten testament

L.s., Mijn zus heeft mij als enige erfgenaam aangewezen en mijn zwage... >>


verjaring testament

Wanneer is een testament verjaard en wat zijn de consequenties van het... >>


erfrecht kinderen 1e huwelijk, na verlies van tweede ouder?

Mijn moeder is 10jr geleden overleden. Mijn vader is hertrouwd (gemeen... >>


nieuw testament.

Mijn man is op 11 mei j.l. overleden. Hij had bij de bank een safeloke... >>


Mag langstlevende alles opmaken?

Mijn moeder is na de scheiding van mijn vader weer getrouwd, met 1 kin... >>


erven van een oom

Mijn oom heeft mijn moeder en een broer onterft, hij heeft geen kinder... >>


kindsdeel bij langstlevende testament

Mijn moeder heeft na het overlijden van vader de beschikking over het ... >>


verjaring testament

oktober 1998 is mijn stiefmoeder overleden. ze had aan mij en mijn bro... >>


2e keer erven uit langstlevenden testament

Wij zijn met 3 kinderen van dezelfde moeder. Na een scheiding is mijn ... >>


kindsdeel opeisbaar

Mijn vrouw overleed 3 jaar geleden. Er is een tes-tament op de langst-... >>


berekening successierecht vordering

Bij de aangifte successierecht vraag ik me het volgende af: vader is ... >>


legaat

de overledene heeft in zijn testament een legaat toegekend. Echter de ... >>


verzorger op basis van persoonsgebondenbudge gerechtigd te erfen?

Geachte, Enkele jaren geleden heeft een vriendin mij als erfgenaam ... >>


opeisbaar kindsdeel

D.m.v.een testament ben ik aangewezen als enige erfgenaam (zijnde geen... >>


Meerdere testamenten

Indien er bij de notaris meerdere testamenten bekend zijn, welke is da... >>


Bepaling hoogte van nalatenschap

In 1999 is moeder overleden en is de nalatenschap niet verdeeld. In 20... >>


meebetalen kosten na legaat legitieme

Ik en mijn 2 zussen zijn erfgenaam van onze overleden vader. Mijn 2 br... >>


Testament vlak voor overlijden

Mijn echtgenote heeft 6 dagen voor haar overlijden een testament laten... >>


betalen successierechten

Ik heb een vraag. Mijn man is vorig jaar overleden.We hebben 4 kinder... >>


kindsdeel

mijn vader is 10 jaar geleden overleden en had samen met zijn tweede v... >>


Is het goed geregeld voor mijn moeder?

Geachte heer/mevrouw. De man van mijn moeder (mijn stiefvader) is v... >>


kindsdeel

Hallo, Mijn oma is recentelijk overleden, zij was de laatste van de... >>


kindsdeel opeisbaar?

Mijn vader is in 2002 overleden, dus oude erfrecht is van toepassing. ... >>


erfgoed met testament

Wat is hier aan nog te doen? Mijn vader die reeds overleden is zou he... >>


hoe zit dat met mijn kindsdeel

Hallo, Al jaren vraag ik mij af hoe het allemaal zit. Ruim 20 jaar ge... >>


recht v.d. langstlevende

Mijn moeder is overleden. Mijn ouders hadden een testament op langstl... >>


testament

kan een testament uberhoupt aangevochten worden en zo ja, hoelang kan... >>


Kindsdeel overleden moeder opeisen

Goedenmiddag, Mijn man zijn moeder is voor een aantal jaren terug o... >>


legaat vruchtgebruik

mijn vader heeft 20 jaar geleden een testament op laten maken. na zijn... >>


erfrecht en testament

Hallo, Mijn vader is in 1987 overleden, in 1992 is mijn Opa overled... >>


aanvechten testament

Mijn vader heeft testament achter gelaten voor mij, maar me moeder en ... >>


inzienvan dete verkrijgen kindsdeel

Voor de 2emaal gehuwd, mijnman had twee kinderen die willen nu inzage ... >>


rente kindsdeel en successiebelasting

Mijn vader is 11 jr.geleden al overleden. Mijn ouders hadden een langs... >>


langstlevendentestament

Geachte heer, Vorige week is mijn man overleden, er is jaren geleden ... >>


Kindsdeel opvraagbaar bij vruchtgebruik?

Mijn vader is met zijn tweede vrouw op huwelijkse voorwaarden getrouwd... >>


legaat bedrag schuld

Mijn overleden Oom heeft een legaat gemaakt in het testament met de vo... >>


testament niet getekend

Door onzorgvuldigheid van de notaris is het herziene testament van mij... >>


erf recht

myn vrouw is overleden en ik heb 2 minderjarige kinderen moet ik dan... >>


stiefbroers & zusters buitenland

Myn moeder is op latere leeftyd hetrouwt met een Canadees. Deze man ha... >>


Kadaster registratie van kindsdeel

L.S., Kunt u mij vertellen hoe de registratie bij het kadaster gaat v... >>


akte van oplevering

Mijn broer en ik hebben 11 jaar geleden een erfenisakte van vruchtgebr... >>


uibetaling erfdeel

Mijn vader is vorig jaar overleden. Mijn moeder heeft als langstlevend... >>


Stiekeme Verkoop, Mag dat?

Geachte heer, mevrouw, Mijn moeder is enige jaren geleden overleden... >>


Zeer ingewikkeld allemaal

Geachte meneer,mevrouw Sept. 2005 is mijn vader overleden. Mijn oud... >>


kindsdeel in langstlevende testament

Wanneer je ouders een testament hebben op langstlevende en een van ... >>


testament inzien

is een notaris indien een testament is gemaakt en de persoon is overle... >>


langstlevende partner

Recent (sept. jl) is onze vader overleden. Hij heeft een testament ach... >>


Afwijken van testament ivm successie

Geachte mevrouw/mijnheer, Mijn vader is onlangs plots op 62 jarige ... >>


openen van testament

indien wij NIET het testament van mijn man openen,moet ik dan als zijn... >>


rechten onterfde echtgenote

Mijn moeder heeft mijn vader, mij en mijn broer nu 35 jaar geleden plo... >>


onterfd of niet

Mijn zoon staat in het testament van mijn ex-man,de andere zoon uit ee... >>


Aanvaarden schulden

Geachte, Mijn vader is onlangs overleden. Hij laat het huis en inbo... >>


erfenis in suriname

Mij ouders wonen in Suriname en bezitten onroerendgoed, wij (de kinder... >>


erfenis kind door moeder opgemaakt

Mijn vader stierf toen ik 9 was en liet mij per testament een vermogen... >>


niet erkend kind als erfgenaam

Een vriendin van mij zit met het volgende probleem. Zijheeft een zoon ... >>


erven zijn het niet eens

Onze moeder is op 4 sept jl overleden.Haar vriend zit nog in het huis ... >>


tweetraps erfgename

Geachte Heer, Mijn Partner heeft bij de notaris een testament laten... >>


Na overlijden partner:hertrouwen/geregistreerd partnerschap of samenle

Mijn (overleden)echtgenote had in haar testament onder mer geregeld:"h... >>


kindsdeel opeisen bij hertrouwen

Geachte heer/mevrouw, Bij het overlijden van mijn stiefmoeder j.l., i... >>


uitsluitingsclausule

Met mijn man waren we in gemeenschap van goederen getrouwd en er was g... >>


nog rechten als legataris

geachte heer, In een nalatenschap is bepaald dat ik de legetaris be... >>


testament aantasten

Onlangs is er een goede kennis van ons overleden. Zij had een testamen... >>


successiebelasting door vruchtgebruiker

vervolg: de vruchtgebruiker heeft de verplichting alle belastingen, sc... >>


successie voorschieten

Wat als de vruchtgebruiker de successie en belastingen niet kan betale... >>


legitieme portie opeisen

Mijn vader is onlangs overleden en ik ben uit het testament gehaald. V... >>


onderbewindstelling

Mijn vrouw is door haar vader in zijn testament aangewezen als beheerd... >>


uitleg testament

Ik ben een 4e jaar studente rechten en ik heb een vraag betreffende te... >>


vervroegde uitbetaling tegen wens in

Mijn moeder is executeur van het testament van vrienden. De vrienden h... >>


testament inzien

twee echtelieden hebben beide een testament op laten maken. Nu overl... >>


bem clausule

Ik ben executeur testamentair voor de erfenis van mijn vader. Hij heef... >>


Nalatenschap in frankrijk

Na overlijden van mijn moeder is haar vader overleden, in casu mijn op... >>


legaten

Beste heer/mevrouw, Ik heb een vraag over de legaten in het testam... >>


inzien testament

Mijn opa heeft voor zijn dood een testament laten opstellen en is nu h... >>


Nakomen testament

Hallo, Een tante van mij is bijna 2 jaar geleden overleden. Zij ha... >>


vruchtgebruik en verkoop van het huis

Mijn schoonmoeder heeft na het overlijden van haar man vruchtgebruik v... >>


dubbele rente

Mijn vader is in 1961 reeds overleden. Mijn zus en ik waren toen resp.... >>


Successie rechten betalen vanuit de erfenis ?

Vorig jaar is mijn schoonmoeder overleden. Uit het testament is naar v... >>


uitsluitingslausule testament

L.S., Bij het overlijden van mijn moeder bleek dat er in haar test... >>


erfenis buitenechtelijk kind en nichtjes

Geachte heer, Mijn oom Jan , stond er absoluut op om na zijn dood in ... >>


vruchten wel of niet nuttigen?

Situatie: Mijn overleden vader had een vruchtgebruiktestament. Mijn m... >>


wettelijke rente en extra notaris kosten door bezwaar

Stel, Er zijn 3 erfgenamen, namelijk de partner en 2 kinderen. Er i... >>


Beneficiair aanvaarden/onterven

Op 1 dec jl is mijn moeder overleden, zij heeft bij testament mij en m... >>


Testament inzien

Kan ik van een overleden tante haar testament inzien en hoe kan ik dat... >>


Overdracht erfdeel

Mijn vader is het vorige jaar overleden. Bij testament houdt mijn moe... >>


erfenis moeder na overlijden vader

Mijn moeder is in 1991 overleden en heeft mij in haar testament de leg... >>


Legaat huis

Een kennis haar man kwam nu ruim 10 jaar geleden te overlijden. Zij we... >>


vrijkomen legaat

Op dit moment gebruik ik een gedeelte van een oude woonboerderij, welk... >>


uitleg testament:plaatsvervulling

WAT WORDT ER BEDOELD MET: echter wat mijn kinderen betreft bij voorove... >>


mag langstlevende alles opmaken

Een half jaar geleden is mijn schoonmoeder overleden.Het geld en het b... >>


legaat en erfgenamen

Een kennis van mij heeft in zijn testament aangegeven dat zijn 2 achte... >>


Successierecht en testament

Geachte heer/mevrouw, Begin van dit jaar is mijn schoonmoeder overl... >>


waarde van een legaat

Indien een erflater testamentair heeft bepaald dat een legataris een l... >>


erven van 2e vrouw van mijn vader

(ik ben 78 jaar oud.) mijn vader is 25jaar geleden overleden,met een ... >>


minderjarige erven geringbedrag

Geachte heer, momenteel ben ik als executeur testamentair bezig met... >>


Langstlevende testament ook voor roerende zaken?

Geldt het langstlevende testament, alleen voor onroerende zaken zoals ... >>


Kan een testament verjaren

kan een testament verjaren?... >>


legaat en meebetalen aan de kosten executeur

als ik een legaat (onroerend goed) erf van een niet famililid moet ik ... >>


legaat opeisen

Geachte, In een testament opgemaakt bij een notaris, zijn er versch... >>


waar kan ik informatie krijgen

MIJN VADER IS ONLANGS OVERLEDEN. HIJ HAD EEN TESTAMENT OPGESTELD BIJ D... >>


verkeerde voorlichting/afwijken van testament

In een testament is gelagateerd vrij van rechten en kosten grond aan e... >>


Bewindvoerder aangewezen in een tesament.

Mijn vader is 6-7-05 overleden. Heeft in 1990 samen met mijn moeder e... >>


moeten kinderen toestemming geven

Mijn vrouw is 3 jaar geleden overleden. Ik wil het huis verkopen om i... >>


Bankzaken en vruchtgebruik

Casus: wett. erfgenamen (kinderen) en 1 langstlevende (stiefmoeder). L... >>


Inzage in testament

Geachte heer, mevrouw, Mijn moeder is onlangs anderhalf jaar gelede... >>


recht op inzage in testament

mijn zus ongehuwd, overlijdt en heeft waarschijnlijk een testament gem... >>


Consequenties verwerpen/plaatsvervulling

Een oom van mij zonder kinderen is overleden. Hij was eerder getrouwd ... >>


Boedelvolmacht en legitieme portie

Een oom heeft mij en 2 buren benoemd tot erfgenamen van zijn nalatensc... >>


aanvaarden erfenis vader

Vorig jaar is mijn vader overleden. Onlangs ben ik aangeschreven door ... >>


waarom verklaring van erfrecht

mijn vader is onlangs overleden. Nu heeft mijn moeder een testament op... >>


schenkingen voor overlijden/onterving

Onlangs is mijn vader overleden en heeft mij onerft. Maar mijn twee zu... >>


Mogelijkheid tot inzage in testament

De ongehuwde zuster van mijn vader is overleden. Mijn vader is reeds e... >>


uitleg testament

Ik behartig de belangen van een kennis van mij. Deze persoon heeft de ... >>


Erfrecht en testament

Mijn vader is overleden volgens zijn testament erven mijn broer en ik ... >>


verklaring van erfrecht nodig?

als mijn alleenstaande moeder komt te overlijden is dan altijd tussenk... >>


Vertaling van notaristaal naar nederlands: langstlevende of niet?

Geachte dames, heren, Mijn vader is onlangs overleden. In zijn tes... >>


enige erfgenaam via verwerping

Een ongehuwde broer en zuster wonen samen in een huis. Er is geen same... >>


langlevende testament en huis

Mijn Vader is pas dood gegaan ze hebben het huis een testament op het ... >>


naamswijziging van rekening bij een bank.

Geachte L.S., Gehuwd in gemeenschap van goederen. Mijn man is ove... >>


samenloop vruchtgebruik en legaat geldbedrag

Mijn vader overleed in sept.2003. in het testament is sprake van een l... >>


testamentaire erfgenaam verwerpt

Mijn vader is overleden. Heb ik nooit contakt mee gehad. De politie br... >>


wens in testament

Recentelijk is mijn vader overleden. Tijdens zijn leven heeft hij een ... >>


Geldt Frans erfrecht als voorschot?

Vader is overleden en was voor de tweede keer getrouwd. Zijn tweede vr... >>


aanvechten testament Opa

Geachte heer, mevrouw, Mijn opa is 2 maanden geleden overleden. Nu ... >>


verklaring van erfrecht nodig?

is na het overlijden van mijn man een verklaring van erfrecht nodig? W... >>


Vruchtgebruik omzetten

Goedemiddag, Begin dit jaar is mijn vader overleden. Hij was kort d... >>


Erfrecht pleegkind

Geachte, Onlangs is mijn laatste pleegmoeder overleden en heeft all... >>


testament in Duitsland

geachte heer/mevrouw, 2 jaar geleden zijn mijn vader en moeder gesche... >>


legaat en erfgenaam

Erflater A heeft in zijn testament zijn vermogen aan zijn drie broers ... >>


Vriendin vader begunstigde

Na het overlijden van mijn vader blijkt dat hij zijn gehele vermogen t... >>


verklaring van erfrecht nodig?

Mijnheer, vader is overleden, met langst levenden testament, is het e... >>


Beneficiar bij een positief saldo

Weledelgestrenge Heer, Mevrouw, Sinds kort ben ik geconfronteerd met ... >>


verklaring van erfrecht/acceptatie vordering

Opmerking: T.a.v. nr 3934 is het gegeven antwoord geen antwoord op de... >>


beperking vruchtgebruik aandelen

Een man heeft vruchtgebruik van aandelen van zijn overleden echtgenote... >>


erfgenamen van de langstlevende

Ergens in de familie kan zich de volgende situatie voordoen. Een ou... >>


weigeren erfdeel

Mijn vader is onlangs overleden en er was een testament op langstleven... >>


anti schoonzoonclausule

na over leiden van schoonvader 8 jaar geleden is het testement door de... >>


beneficiair aanvaarden?

Mijn moeder is overleden. Mijn ouders hebben een langstlevenden testam... >>


vruchtgebruik en successierecht

Mijn vader is op 9 maart j.l. overleden. Hij heeft een testament waaru... >>


afwikkeling testament

Wanneer is een testament afgewikkeld. Is dat na de akte van verdeling?... >>


erfgenaam

Goedenavond mijn oom is overleden, en ik ben op grond van zijn testam... >>


vruchtgebruik over aandelenpakket

Na het overlijden van mijn vader blijkt uit het testament dat mijn moe... >>


testament geven aan derden?

Mijn ex en zijn partner hebben een testament vastgelegd ivm het overli... >>


opvragen testament

1964 is mijn vader overleden toen is er akte van verdeling opgemaakt e... >>


Legaat zomerhuisje

Geachte heer van de Griend In het testament uit 1983 van mijn oom... >>


Legaat grond met gebouw

In 1983 heeft mijn oom een testament opgemaakt waarin mijn broer en ik... >>


ben ik nu erfgenaam?

ik kreeg maand na overlijden van mijn moeder testament van notaris dit... >>


Berusting2 (zie uw 4604)

Naar aanleiding van uw antwoord (4604) dan nog het volgende. Mijn oud... >>


wettelijke verdeling en testament

Mijn vader is in juni 2004 overleden. Mijn vader was hertrouwd en met... >>


Testament herroepen?

Mijn Opa is kort geleden overleden . En ik kreeg het testament, van he... >>


onterven+kindsdeel

Onlangs is mijn oma overleden. Mijn moeder heeft een brief van de nota... >>


eerder overleden erfgenaam

Een vrouw A.(alleenstaand, geen kinderen) heeft in haar testament vrie... >>


afwijken van het testament

De moeder van mijn man is 4-6 overleden. Zij was in 1990 voor de twee... >>


tweede huwelijk ieder met kinderen.

Situatie: Man heeft uit eerste huwelijk 2 kinderen. Vrouw heeft uit ... >>


Moment openbaarmaken testament

Geachte heer/mevrouw Binnen welke termijn na overlijden wordt een t... >>


waardevaststelling

Mijn vader is 14 jaar geleden gescheiden van mijn moeder en hertrouwd ... >>


anti schoonzoon/dochter clausule

Mijn grootvader heeft in 1977 een testament laten maken, volgens mijn ... >>


terugkomen op berusting

Onze vader is enige jaren geleden overleden, nu na het overlijden van... >>


stiefkind enig erfgenaam in verstoorde relatie?

De overledene heeft tien jaar geleden een testament opgesteld en laat ... >>


langstlevende en boedelvolmacht

Geachte heer, mevrouw, Heden is mijn vader overleden, er is een tes... >>


Overgangsrecht legitieme portie

Hallo, In vervolg op vraag 3614 "wilsrechten en andere vragen" ... >>


Waardevaststelling "bloot eigendom"

Bedankt voor Uw antwoord op eerder gestelde vraag met bovengenoemde ti... >>


verkopen woning, toestemming kinderen?

Mijn moeder is onlangs overleden. Ze waren getrouwd, in gemeenschap va... >>


afhandeling legaten

Geachte heer/mevrouw, Mijn zus en haar echtgenoot hebben destijds (... >>


kosten uitvaart/erfgenamen

Mijn oma overlijd en er wordt een testament gevonden . Haar broer krij... >>


Scheiding van tafel en bed

Onlangs is mijn schoonvader overleden. Hij en zijn vrouw waren geschei... >>


voogd/bewindvoerder

Mijn schoonzus, die in Februari overleden is, heeft in haar testament ... >>


reactie op 3627: ouderlijk huis

n.a.v 3627 U maakt mij erg nieuwsgierig waarom het nu evt een goed ... >>


Problemen mbt. afwikkeling nalatenschap

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader is in 2002 helaas overleden. Hij w... >>


meebetalen aan woonkosten bij gezamenlijk eigendom

Mijn tante is overleden. Zij woonde 40 jaar samen met man. Deze is nu ... >>


ouderlijk huis

In testament is bepaald dat voor 1/3 deel de zoon erfgenaam is van het... >>


afstand doen van erven

Goedemiddag, ik sta vermeld in testament van de stiefvader van mijn ex... >>


afhandelen erfenis

Geachte heer vd Griend, In september is mijn tante overleden, zij w... >>


testament van oma

hallo mijn oma is 3 jaar geleden overleden en er was een testament gem... >>


testament

geachte heer/mevrouw mijn moeder is nu een jaar geleden overleden e... >>


akte van erfrecht

29-10 jl. is mijn vader overleden, nu heeft m'n moeder een spaarrekeni... >>


Sucsessierechten

Wat is een turboregeling? ... >>


Erfenis/vordering

Vader is begin dit jaar overleden. Hij woonde alleen in een woning naa... >>


overleden erfgenaam

Mijn oom heeft 2 nichtjes in zijn testament staan. Hier is 1 nichtje v... >>


Testament voor niet wettelijke erfgenamen

Mijn ouders hebben zo'n 10 jaar geleden hun eigendom (huis, stallen, s... >>


weigeren erfenis en gevolgen voorverklaring van erfrecht voor weduwe

Mijn vader is pas overleden. De drie kinderen zijn volgens het testam... >>


verdeling sieraden

Geachte heer van de Griend, Ik heb de volgende vraag. Het gaat o... >>


echtgenote aangewezen als legataresse/vruchtgebruik

In zijn testament heeft mijn (overleden)schoonvader zijn echtgenote aa... >>


erfrecht van overleden "stiefvader"

Mijn moeder is in 1999 overleden zij is een jaar ervoor een geregistre... >>


recht op inzage voor erfgenaam

mijn oom is overleden en had geen vrouw en kinderen wel 2 broers.maar ... >>


Niet nakomen van testament mbt familie-graven

Geachte notaris Van de Griend, Ik wend mij tot u ten behoeve van de... >>


uitwisselen testamenten tussen notarissen

registreren notarissen voor zichzelf hoe vaak en wanneer een testament... >>


achterhouden info door notaris

mijn vader heeft zijn testament laten maken bij een bepaalde notaris, ... >>


vruchtgebruik bij leven en testament

Vraag: Laatste wil + vaststellingsovereenkomst GEACHTE HEER VAN DER G... >>


testament en betrokken notaris

Stel: mijn Vader heeft een testament laten opmaken bij een notaris in ... >>


vruchtgebruik testament

Juridisch advies Vraag: Gezamelijke rekening en LAT-relatie de vrouw... >>


Weduwe komt testament niet na

Vraag: Testament verandert (weduwe komt voorwaarden testament niet na)... >>


Legaat en fiscus

Geachte heer Van de Griend, In het testament van mijn onlangs overled... >>


Opeisen kindsdeel na overlijden

Beste meneer/mevrouw, Mijn vader is 8 jaar geleden overleden en had... >>


Verantwoordelijk voor schulden t.o.v. stiefbroers/-zussen?

In 2000 overleed mijn stiefvader die zelf acht kinderen had (mijn stie... >>


Wat behoort tot de inboedel?

Ik heb van mijn tante volgens het testament de gehele inboedel georv... >>


uitleg testament en bedoeling erflater

Mijn vader is overleden en was getrouwd op huwelijkse voorwaarden. E... >>


in rekening brengen kosten

Geachte heer Van de Griend, In 2002 is mijn opa overleden. Uit het ... >>


vruchtgebruik en successiebelasting

In het testament van mijn ouders is onder meer geregeld dat de langstl... >>


onterving en onbekendheid met overlijden

IS HET MOGELIJK DAT ALS JE VADER STERFT MOEDER LEEFT NOG DAT DE DOCHTE... >>


Opeisen legitieme portie door ex-vrouw

Mijn in 2002 overleden broer benoemde mij bij testament tot bewindvoer... >>


Rechten (stief)kinderen bij overlijden langstlevende

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is 12 jaar geleden overleden. Mijn... >>


langstlevende echtgenote en vruchtgebruik

In het testament van mijn vader is onder meer geregeld dat de langstle... >>


Auto

in 50er jaren kennis opgedaan aan man. hiermee bevriend geraakt.Man da... >>


Testament in het buitenland

Hoe werkt het recht in engeland bij een testament. Indien de pesonn l... >>


Moet iedereen een testament opmaken?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Kan je je echtgenoot onterven?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Kan je kinderen onterven?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages

Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >