uitsluiting


16 mei 2016

Vraag nummer: 46141

Via een door buren opgestelde rouwkaart kwam ik te weten dat mijn enigste broer cq familie is overleden, ook hebben zij de uitvaart geregeld. Wel staat er na hun personalia vermeld Fam Wester. Wat zijn mijn rechten in deze, voel me overal buitengesloten

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Via het central testamentenregister kunt u opvragen of u broer een testament had gemaakt en zo ja bij welke notaris. Dat testament kunt u dan bij betreffende notaris opvragen. Dan weet u in ieder geval of het juist is wat er is gebeurd en de betreffende personen ook de bevoegdheid hadden. Zo niet, dan kunt u bij een notaris nagaan wat uw rechten in deze nog kunnen zijn en welke acties u zou kunnen ondernemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.