Telt de eenmalige uitkering bij de nalatenschap?


12 juli 2018

Vraag nummer: 55622

Als ik het goed heb begrepen, telt een eenmalige uitkering van de werkgever na overlijden (mits in 1 keer betaald en niet hoger dan drie maandsalarissen) niet mee voor de erfbelasting. Echter, als het gaat om het vaststellen van de waarde van de nalatenschap voor de onderlinge verdeling, telt deze uitkering dan wel of niet mee?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Nakomende baten behoren in beginsel ook tot de nalatenschap. De fiscale realiteit is soms/vaak afwijkend van de civielrechtelijke.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.