Erfgenamen overgeslagen


15 juli 2009

Vraag nummer: 12818  (oude nummer: 13438)

Wat als een behoorlijke erfenis al enkele jaren is verdeeld,

Maar de Notaris heeft kinderen uit een eerder huwelijk die ook erfgenaam zijn destijds niet gevonden, omdat dat de woonplaats van het eerste huwelijk niet hetzelfde was als de woonplaats van het tweede huwelijk.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat is niet zo makkelijk te beantwoorden. In beginsel zou er sprake kunnen zijn van een nietige of vernietigbare verdeling. In dat laatste geval staat er wel een vervaltermijn op het beroep hierop. Indien de anderen alsnog uitkeren aan de 'nieuwe' erfgenamen, dan kan mogelijk de verdeling gerepareerd worden.

Uiteraard dient overleg met betreffende notaris plaats te vinden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.