schenking inventaris


7 september 2011

Vraag nummer: 25922

Mijn zus -wed - gehuwd met een weduwnaar uit een eerste huwelijk waaruit 2 kinderen werden geboren verblijft in een verzorgingshuis wegens dementie. Ik ben door de kantonrechter benoemd als bewindvoerder en mentor. Mijn zus is kinderloos gebleven en de overige leden van onze familie zijn allen overleden. Zij en ik (haar broer) zijn de enige overlevenden uit onze familie.
Het is mij bekend dat de stiefkinderen een testament hebben laten maken door mijn zus. Nadien ben ik bij notariele akte benoemd tot executarir-testamentair.
Mijn vraag is: kan mijn zus die in feite alleen beschikt over wat meubeltjes in haar kamer mij die meubels na overlijden schenken.
Bij voorbaat dank.
Hoogachtend KJH Hendrix.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Daar u zuster dement is kan zij neem ik aan geen nieuw testament meer maken of codicil opstellen, om dat specifiek te bepalen.In die zin valt dat dus niet meer te regelen en hangt het af wat een bestaande testament bepaalt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.