(belasting)schuld na overlijden


16 oktober 2009

Vraag nummer: 13081  (oude nummer: 14096)

Mijn zus is overleden. Zij heeft bij de belastingsdienst inkomsten verzwegen, waardoor zij teveel huursubsidie heeft ontvangen. De kinderen hebben de schuld afgekocht. Worden nu boers en zussen aanspakelijk gesteld? En wat kunnen zij ev. doen om dit te voorkomen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Vastgesteld dient te worden wie de erfgenamen zijn en of zij wel of niet aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Als de kinderen erfgenamen zijn (en aanvaard hebben), dan zullen (tenzij een testament anders aangeeft) niet ook broers en zussen volgens de wet erven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.