beneficiair aanvaard en nu?


5 januari 2006

Vraag nummer: 9877  (oude nummer: 7225)

Mijn broer en ik hebben onze erfenis via de gerechtshof benificiair aanvaard. Er blijkt nu al meer schuld (gemeentelijk) te zijn dan bezitting. Is het zo dat wij zelf bij diverse instanties moeten nagaan bijv. belastingdienst, of er nog meer vorderingen zijn?
Zo ja is er een lijst van instanties die wij moeten aanschrijven? En is het zo dat de notaris een preferente crediteur is en dus uit de nalatenschap kan worden betaald voor gemeentebelasting en belastingdienst?
Bijvoorbaat hartelijk dank,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Beneficiair aanvaarden wil zeggen dat de wettelijke vereffening van toepassing is. Dat wil onder meer zeggen dat er een boedelbeschrijving moet komen, dat schuldeisers moeten worden opgeroepen en dat je een negatief saldo moet melden aan de Kantonrechter. Voor alle stappen die te nemen zijn en antwoord op de vraag of er wellicht een "lichte" vereffening mogelijk is, verwijs ik u naar uw eigen notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.