nalatigheid van de notaris


7 september 2011

Vraag nummer: 25938

Goedenavond, Mijn vader is in 2009 overleden, er was geen testament, onze wet zegt dat de nalatenschap naar op de langstlevende gaat, er is een akte gemaakt door een notaris van alle onroerende goederen en niet van de roerende goederen zoals geld en de schulden en machines en vee en gereedschappen enz.
mijn vraag is had de notaris hier naar moeten vragen of er een testament gemaakt wordt van deze goederen?..

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er geen testament is, dan is de wettelijke verdeling van toepassing (indien er een langstlevende echtgenoot is en kinderen). De akte die de notaris heeft genaakt is dan lijkt mij een akte van boedelbeschrijving om vast te stellen wat er allemaal is en daarmee ook vast te stellen hoe hoog de kindsdelen zijn. Vraagt u het gewoon even na bij de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.