akte van verwerping nodig?


30 maart 2006

Vraag nummer: 10208  (oude nummer: 7756)

Geachte Heer/Mevrouw,

Ik wilde u vragen:
Mijn vriend zijn exgenote is vorig jaar overleden.
daar hij een zoon heeft uit dit huwelijk is de zoon als enige erfgename.
omdat de zoon minderjarig is zouden wij de erfenis aan kunnen nemen wij hebben nergens voor getekend en niks geaccepteerd.
nu krijgen we deurwaarders aan de deur die haar schulden op mijn vriend willen verhalen,
Kan dit zomaar?? (dit gaat om de bank en gemeentebelastingen)en moeten wij hiervoor ook een akte van verwerping aan vragen?

dank voor uw tijd
m.vr.gr i.smits

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Namens een minderjarige erfgenaam moet beneficiair worden aanvaard. Als je wil verwerpen heb je goedkeuring van de Kantonrechter nodig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.