inboedel


20 oktober 2011

Vraag nummer: 26448

Ik heb een pand verhuurd aan een mevrouw en haar inboedel gaat via een testament opgemaakt door een notaris naar het kankerfonds.Vraag: Is er een wettelijke termijn voor de inboedel die in het appartement mag blijven staan als mevrouw is overleden?
Kan ik daar ook een vergoeding voor vragen?Hoe moet ik e.e.a. in werking stellen als mevrouw komt te overlijden?
Vr.Gr. Jan Peters en bijvoorbaat dank voor uw info

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel eindigt de huurovereenkomst niet door het overlijden van de huurder (of verhuurder). Het huurcontract zelf kan overigens mogelijk anders bepalen. De erfgenamen hebben (kortgezegd) in beginsel een termijn van 6 maanden om de overeenkomst op te zetten (met aanzeggingstermijn van 1 maand). De gezamenlijk erfgenamen hebben de verplichting de schulden van de nalatenschap te voldoen. Dat houdt ook in afgifte van legaten. Mij lijkt het zaak om zo spoedig mogelijk overleg te plegen met de erfgenamen en/of even langs uw notaris te gaan voor overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.