en/of bankrekeningen


14 september 2009

Vraag nummer: 12972  (oude nummer: 13815)

Ik ben de executeur van de erfenis van mijn tante. Maar ik ben geen erfgenaam.
Mijn tante had een en/of rekening met haar broer. Maar deze broer heeft het geld gesluisd naar een andere bankrekening. Wat kan ik hier doen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De beschikkingsmacht bij een e/o rekening loopt doorgaans door na overlijden van één van beiden. Of de ander daarmee ook eigenaar wordt van de gelden is uiteraard daarmee niet gezegd. De erfgenamen zijn gerechtigd tot de gelden die eigendom waren van de overledene.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.