Testament ongedaan maken?


27 februari 2013

Vraag nummer: 33770

Mijn man en ik hebben een testament in verband met een eigen huis, herroepen in 1998. Daar de woning verkocht wordt en er geen winst is valt er niets te erven. Is het mogeijk dit testament op te heffen of ongedaan te maken?
Ik hoop iets van u te horen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Herroeping/ongedaanmaking van een testament, kan alleen maar door het maken van een nieuw testament. De vraag is of dat nodig is. Ik raad u dus aan om uw bestaande testamenten even te laten controleren zodat de notaris kan vaststellen of nieuwe testamenten eigenlijk wel nodig zijn. Aan de hand daarvan kunt u altijd nog bepalen wat u wenst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.