Vruchtgebruik en hypotheek


4 mei 2011

Vraag nummer: 24796  (oude nummer: 16680)

Na overlijden vader is mijn man enig erfgenaam maar is de partner als vruchtgebruikster van de koopwining aangemerkt. De partner is teven executeur testamentair. Het partnerschap is geregeld door een samenlevingscontract. Nu is er een hypotheek op de koopwoning. Wie wordt er in deze situatie verantwoordelijk voor de hypotheek? Er is hiervoor niets testamentair geregeld.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet moet de vruchtgebruiker de 'gewone' lasten en herstellingen dragen en betalen. De vraag is wat wordt verstaan onder de gewone lasten. daar geeft de wet niet duidelijk antwoord op, maar over het algemeen wordt aangenomen dat het dragen van hypotheciare lasten (in verband met aankoop van betreffende woning waarop het vruchtgebruik rust) tot de gewone lasten behoort. Echt zekerheid daarover kan ik vanaf deze plaats moeilijk geven. Vandaar ook dat de inhoud van het testament hierbij van belang is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >