en/of rekening


29 januari 2014

Vraag nummer: 37200

Dit is niet het antwoord op mijn vraag. Uiteraard gaat mijn moeder, bij leven, over haar geld. Ik kom daar niet aan. Het gaat om de situatie na haar overlijden, dat hopelijk nog ver weg is. De lopende rekeningen moeten dan betaald worden en àls er dan nog wat over is, dan zijn haar kinderen de erfgenamen. Ik begrijp dat u ons naar een notaris wilt hebben, maar dat is nou net niet de bedoeling. Dat levert een hoge nota op voor iets wat in deze situatie geen zin heeft. Als u goed hebt gelezen, gaat het om de vraag of ik, van het deel wat eventueel overblijft, de helft zomaar kan storten op de rekening van mijn zus.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mijn welgemeende excuses. Indien het u gaat om de situatie na overlijden, dan moet vastgesteld worden wie de erfgenamen zijn en of zij hebben aanvaardt. Indien er twee erfgenamen zijn, ieder voor de helft, dan dient de nalatenschap inderdaad over twee personen verdeeld te worden.
Wellicht dat de bank nog vraagt om een verklaring van erfrecht te zijer tijd, hangt af van het beleid van de bank.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.