Kan een erfgenaam in het buitenland een volmacht afgeven?


7 oktober 2018

Vraag nummer: 56315

Dit jaar zijn zowel een tante als haar echtgenoot overleden. De verwachting is dat binnenkort e.e.a. zal worden afgehandeld m.b.t. een eventuele erfenis. Mijn tante heeft / had nog één hoogbejaarde broer in Zweden. Hij en zijn vrouw zijn niet meer in staat zelf naar Nederland te komen, indien dit nodig mocht zijn voor de afhandeling. Wel hebben zij een zoon, die dit eventueel kan waarnemen; wat kan hij ondernemen om een volmacht te regelen voor (namens) zijn ouders voor de afhandeling in Nederland. Zijn hier formulieren voor, die opgestuurd kunnen worden?
Vast bedankt voor uw reactie & vr. groet.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien een notaris wordt ingeschakeld om een verklaring van erfrecht op te stellen, dan zal de notaris ook bespreken of eventueel volmachten moeten worden opgesteld. indien dat zo is maakt de notaris de volmacht en de verklaring van aanvaarding en stuurt die met instructies naar betreffende erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.