verdeling en/of rekening


10 december 2008

Vraag nummer: 12269  (oude nummer: 11937)

Geachte mevrouw, meneer,

Na het overlijden van mijn vader in 2003 heb ik de Postbankrekening van mijn ouders om laten zetten naar een en/of rekening met mijn moeder om haar op dit gebied te ontlasten. Inmiddels ( 16-11) is mijn moeder overleden. Vooralsnog is er een batig sado. Uiteraard dienen er nog eindafrekeningen betaald te worden t.l.v. deze rekening zoals uitvaart. energie, etc. Vraag: ik ben de mederekening-houder. Heb ik wettelijk recht op een gedeelte van deze rekening? Zo ja, betreft dit het saldo op de overlijdensdatum. Ik heb de erfenis beneficiair aanvaard omdat ik elk risico m.n. het aanspreken van mijn eigen saldo mochten er nog onvoorziene niet-preferente schuldeiseisers op komen dagen, wil uitsluiten.

Met dank bij voorbaat voor een reactie.

Vriendelijke groet, Ron Hovingh

Antwoord:

Geachte heer,

En/of zegt eigenlijk alleen iets over de beschikkingsbevoegdheid en niet over de eigendom van het saldo. Als mede rekeninghouder ben je dus niet automatisch mede gerechtigde. In uw geval geldt dat volgens uw informatie met name.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.