Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

erfenis en uitkering

24 april 2008

Vraag nummer: 11701 (oude nummer: 10645)

ik komt een erfenis van mijn tante aan. ik heb een bijstandsuitkering. Als ik nu mijn uitkering stopzet, heeft de uitkeringsinstantie dan recht op de erfenis?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat als u de uitkering stopzet in verband met eigen middelen er geen mogelijkheid bestaat dat de uitkerende instantie recht heeft op de erfenis. Voor de zekerheid kunt u het beste even navragen bij betreffende instantie.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder