moeder


28 november 2009

Vraag nummer: 13242  (oude nummer: 14442)

mijn moeder is 16 okt overleden en ik heb van mijn fam geen bericht gehad mag dat

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is na het overlijden zeer verstandig vast te stellen wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is/zijn. Doorgaans wordt aan een notaris gevraagd om een verklaring van erfrecht op te stellen. Deze notaris schrijft zich doorgaans in in het boedelregister bij de rechtbank. U kunt dat raadplegen en contact opnemen met betreffende notaris of even langs uw eigen notaris gaan of (misschien beter nog) uw familie vragen of zij al actie hebben ondernomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.