Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vervolgvraag: schulden ouders

9 juni 2011

Vraag nummer: 24840 (oude nummer: 16792)

Ik heb een vervolgvraag op uw antwoord op de vraag "schulden ouders". Moet uit uw antwoord opgemaakt worden dat als de wettelijke verdeling van toepassing is, maar de langstlevende partner op de één of andere manier niet aan de verplichting om de schulden te betalen voldoet (is bijvoorbeeld dakloos, vertrekt met de noorderzon naar het buitenland, is een kale kip waarvan je spreekwoordelijk niet kunt plukken), kinderen bij zuivere aanvaarding - ondanks dat praktisch gezien niets wordt geërfd - toch alle schuldeisers schadeloos moeten gaan stellen en (ten opzichte van deze schuldeisers) het risico op wanbetaling / wanprestatie door de langstlevende partner dragen? Schuldeisers hebben als het goed is slechts een beperkt verhaal op (het eigen vermogen) van kinderen die in de wettelijke verdeling betrokken zijn? Of komt dit omdat als de schuldeisers toch de stoute schoenen aantrekken om het eigen vermogen van kinderen uit te winnen, de kinderen het geld niet bij de schuldeisers kunnen terugvorderen en maar moeten zien te verrekenen met de langstlevende partner, wat wellicht niet kan omdat hun regresvordering niet opeisbaar is zolang de langstlevende partner nog leeft?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Selchts in algemene termen is aangegeven dat kinderen ook aansprakelijk gesteld kunnen worden hoewel er maar beperkt/geen verhaal op goederen van de kinderen in beginsel. Omdat één en ander verder afhangt van de specifieke omstandigheden van het geval, kan in casu dus geen heel specifiek antwoord worden gegeven.

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder