Wie betaalt de erfbelasting?


12 november 2010

Vraag nummer: 13990  (oude nummer: 16189)

Als ik enig erfgenaam ben bij een vruchtgebruiktestament van mijn vader, waarbij mijn moeder slechts het vruchtgebruik krijgt, wie moet dan de erfbelasting betalen/voorschieten over mijn erfdeel?

En mij vriendin heeft het volgende:
Haar ouders zijn al 10 jaar geleden gescheiden. Haar vader wil geen contact meer en hij heeft ook een nieuwe vriendin waarmee hij samenwoont. De kans op onterving is dus aanwezig. Kan zij bij overlijden van vader de haar legitieme inroepen? En stel dat vader ondertussen getrouwd is met zijn nieuwe vriendin em dan dood gaat? Al dan niet in gvg. Wordt haar legitieme kleiner als hij zijn stiefkinderen (van de nieuwe vriendin) als erfgenaam benoemd?

Antwoord:

Geachte heer,

Buij vruchtgebruik betaalt in beginsel ieder zijn/haar eigen erfbelasting, maar het kan goed zijn dat in het testament de vruchtgebruiker (mede afhankelijk van het soort vruchtgebruik) gevraagd wordt de erfbelasting voor te schieten.

Wat uw vriendin betreft: daar is op dit moment eigenlijk weinig van te zeggen. Veel zoniet alles hangt af van de vraag of er wel of niet een testament is/wordt gemaakt en wat daar in staat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.