Kan er sprake zijn van verrekening negatieve erfenis?


28 maart 2017

Vraag nummer: 50261

Ik zit met het volgende probleem:

Mijn dochter is anderhalve maand geleden overleden. Zij woonde alleen, geen relatie. Bezittingen zijn er niet. Een bankrekening met nog geen € 300,-, een Wajong-uitkering, van een vriendin geleende meubeltjes, wonend in een studentenkamer. De 'erfenis' bestaat dan ook, na aftrek van de uitvaartkosten en nog een nagekomen rekening voor eigen risico van de ziektekostenverzekering uit circa € 2000,- negatief. De materiële spulletjes vertegenwoordigen eigenlijk uitsluitend emotionele waarde.
Nu ben ik als vader de opdrachtgever van de uitvaart en dus verantwoordelijk voor de kosten daarvan. Dus als alle drie de erfgenamen (moeder, vader en broer) allemaal beneficiair accepteren, dan blijf ik toch verantwoordelijk voor de betaling van die uitvaartkosten.
Nu lijkt het er echter op dat vader en broer beneficiair accepteren, maar moeder 'zuiver'. Dat zou betekenen dat, als zij de verklaring van zuivere acceptatie overlegd, zij zou mogen beschikken over alle materiële zaken en tevens op moet draaien voor de schulden (restbedrag nog te betalen aan de uitvaartondernemer en de factuur zorgverzekering). Maar... als moeder nu geen financiële middelen heeft. Dan kan de situatie ontstaan dat zij eerst alle spullen ophaalt uit de opslag waar alles nu ligt, maar vervolgens niet de rekeningen betaalt. Nu de vraag: is het mogelijk om dat materiële zaken pas vrij te geven wanneer eerst de financiële verplichtingen zijn nagekomen?

Een tweede vraag: de uitvaartondernemer heeft een condoleanceregister neergelegd. Hierin hebben alle aanwezigen bij de uitvaart hun naam en adres (en soms meer info) vermeld. Veel van die mensen willen niet dat die gegevens bij de moeder terechtkomen. Nu vraagt moeder om dat register. Volgens mij ben ik, als opdrachtgever van de uitvaart, de enige rechthebbende. Klopt dit? Of maakt dat register ook deel uit van de nalatenschap waarover zij zou kunnen beschikken bij zuivere aanvaarding.?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien een erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet de nalatenschap beneficiair worden afgewikkeld. Dus alle vereisten van de wettelijke vereffening moeten worden in achtgenomen. Indien een erfgenaam zuiver aanvaardt, betekent het tav die betreffende erfgenamen, dat deze mede aansprakelijk is in zijn/haar eigen vermogen voor de schulden die de tegoeden te boven gaan.

Of het register dat bij de uitvaart aanwezig is, tot de nalatenschap behoort en dus mede toekomt aan de gezamenlijke erfgenamen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Wellicht dat de heer Van der Putten ook op deze site u daarbij verder kan helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.