Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

notariskosten

8 juni 2008

Vraag nummer: 11782 (oude nummer: 10839)

na overlijden moeder nam ik deel geld van moeder op mijn rekening in een onderling te verdelen nalatenschap.
zuster laat binnen 2 maanden na overlijden conservatoir beslag leggen op mijn rekeningen als eerste stap in een vordering op mij ter verkrijging van haar kindsdeel.
ik geeft de zaak aan notaris en zuster trekt vordering zonder mij gedagvaard te hebben.
is mijn zuster nu aansprakelijk voor de extra ontstane notaris- kosten wegens haar niet door de rechter getoetste conservatoir beslag en vordering?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik neem aan dat alles wat een persoon zelf doet ter handhaving van diens rechten ten laste van die persoon komt. Uiteraard zal het mede afhangen van de omstandigheden van het geval. Is er overleg geweest ed.?

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder