rechtsgeldigheid van een mail


15 maart 2013

Vraag nummer: 33934

Geachte hr. van der Griend,
Hr. H. is overleden in Spanje. Alle benodigde papieren; internationale akte etc. zijn door de rouwvervoerder op de mail gezet naar het betrokken uitvaartcentrum. Zij hebben die mail direct doorgestuurd naar de gemeente waar H. laatst woonachtig was. H. is, nadat de mail door de gemeente is ontvangen, in de GBA niet uitgeschreven. Gemeente eiste van fam. een originele akte. Vraag; in mijn optiek is een mail met daarin de akte net zo rechtsgeldig. Klopt dit en mag de gemeente dus pas overgaan tot uitschrijving als zij de originele akte in handen hebben??
Graag uw reactie. Met dank voor uw moeite

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het oordeel is vrees ik niet aan mij, maar aan de Gemeente. Indien hun opvatting is dat zij een originele akte nodig hebben om de basisadministratie aan te passen,al dan niet omdat dat zo in wettelijk bepalingen/besluiten is vastgelegd, dan is dat 'gewoon' zo. Ik mag aannemen dat de gemeente daar dan ook goede redenen voor heeft. Misschien goed om eens na te vragen wat die redenen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.