Wie betaalt de notariskosten?


23 januari 2018

Vraag nummer: 53506

Wie betaalt de kosten van afwikkeling van een nalatenschap; de erfgenamen overeenkomstig ieders erfdeel?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien een notaris is betrokken in de afwikkeling van de nalatenschap, dan kan die notaris vast wel aangeven ten laste van wie de kosten komen. In de wet is opgenomen wat de schulden van de nalatenschap zijn. Deze komen inderdaad in beginsel ten laste van de erfgenamen naar rato van ieders erfdeel. Tot die schulden behoren ook de kosten van vereffening en van executele, maar zoals aangegeven is het de vraag welke rol betreffende notaris heeft vervuld en dus ligt het antwoord bij betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.