Uitsluitingsclausule


6 oktober 2007

Vraag nummer: 11331  (oude nummer: 9763)

In het testament van mijn moeder staat een uitsluitingsclausule waarin is vastgelegd dat haar nalatenschap niet zal vallen in een huwelijksgoederengemeenschap of een gemeenschap voortvloeiend uit een geregistreerd partnerschap.
Mijn vraag is nu of mijn zoon indien ik nbinnenkort overlijd, aanspraak mag maken op de nalatenschap van mijn moeder of dat mijn vrouw (met wie ik in gemeenschap van goederen ben getrouwd) hier recht op heeft.

Antwoord:

Geachte heer,


De privé-clausule gaat vooral over de sutuatie bij scheiding. Eindigt het huwelijk van betreffende erfgenaam door overlijden, dan bepaald de privé clausule voor de samenstelling van de nalatenschap (en niet naar wie het gaat).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.