afstandsverklaring?


11 december 2009

Vraag nummer: 13297  (oude nummer: 14571)

mijn opa is overleden nu gaan zijn kinderen een afstandsverklaring tekenen zijn dan automatisch de kleinkinderen aansprakelijk? moeten die dan ook een afstandsverklaring invullen?
vriendelijk dank

Antwoord:

Geachte heer,

Tenzij een testament anders bepaald, dan treden kleinkinderen in beginsel via plaatsvervulling in de rechten als erfgenaam van hun ouder die heeft verworpen in de nalatenschap van de grootouder. Dan hebben zij uiteraard ook wel de wettelijke keuzen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.