Dementieverlaring


1 november 2009

Vraag nummer: 13146  (oude nummer: 14241)

1eAls iemand in 2004 opgenomen wordt ivm dementie en kort daarna de rekening word omgezet naar een en/of rek van een vriend en die laat vervolgens het vermogen naar eigen rek overboeken (persoon was geen erfgenaam),mag dit
2e Is de huisarts te verplicht om medische info te verstrekken aan de erfgenamen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De omzetting van de rekening in een en/of rekening is uiteraard zeer dubieus indien betreffende persoon zijn/haar wil niet zelf kon bepalen en er geen bewindvoerder of gevolmachtigde is die dat namens betreffende persoon kan doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.