giften en overlijden


11 april 2007

Vraag nummer: 11016  (oude nummer: 9160)

Na het overlijden van mijn moeder hebben wij giften ontvangen na alle rekeningen te hebben betaald is er een bedrag over dit staat niet op een bankrekening.Moeten wij dit met de erfgenamen delen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Giften voor overlijden hoeven in beginsel niet te worden gedeeld (tenzij ze ingebracht moeten worden of sprake is van inkorting via legitieme portie). Alles wat er op het moment van overlijden was komt uiteraard ten goede aan de gezamenlijke erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.