erfrecht en volmacht


10 december 2019

Vraag nummer: 59457

De moeder [ 95 jaar]van wijlen mijn echtgenote heeft bij leven en bij algemene volmachtigt het jongste kind, dus de jongste zuster van wijlen mijn echtgenote, aangewezen als volmacht voor o.a. de vervreemding van de woning van de moeder. Pas bij ontstentenis van de jongste dochter treden haar andere twee nog in leven zijnde dochters op als volmacht. Uit het huwelijk met wijlen mijn echtgenote zijn twee zoons geboren. Thans is de casus, dat de woning van de moeder zal worden verkocht.Kunt u mij informeren hoe het erfrecht voor onze beide zoons geldt?

Antwoord:

Geachte heer,

Wie erfgenamen zijn is afhankelijk van de vraag of er een testament is gemaakt en zo ja wat daar in staat. Indien er geen testament is gemaakt, dan is de wet van toepassing. Er is overigens pas sprake van erfrecht indien iemand is overleden. Indien moeder is overleden, dan zal dus moeten worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Het kan zijn dat de kinderen van een eerder overleden kind (dat zijn dus de kleinkinderen) krachtens plaatsvervulling erfgenamen zijn. of dat zo is in uw geval kan ik uiteraard niet vaststellen vanaf deze plaats.

Indien moeder nog leeft en zij een volmacht heeft gemaakt, dan is van belang wie als gevolmachtigde is aangewezen en welke bevoegdheden de gevolmachtigde heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >