Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Weigeren (executie) testament

9 maart 2009

Vraag nummer: 12441 (oude nummer: 12456)

Mijn zus weigert ook maar iets te regelen omtrent (de afwikkeling van) haar erfenis. Ik voorzie derhalve chaos en hoge kosten als ze sterft. Ik zou daarom willen de erfenis weigeren en ook willen weigeren executeur testament te zijn. Kan dat en hoe moet dat?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u wordt aangewezen als excuteur is er dus wél iets geregeld en valt de chaos misschien mee. Verder kunt u na overlijden van uw zuster indien u benoemd bent weigeren. Verwerpen van een erfenis heeft wel de nodige consequenties (vooral als je zelf kinderen hebt) dus laat u tzt wel heel goed voorlichten.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder