Voorschot betaling uit erfenis


31 augustus 2010

Vraag nummer: 13893  (oude nummer: 15988)

Geachte Heer/Mevrouw,

De 4 erven van de nalatenschap van mijn vader hebben een van ons aangesteld als gevolmachtigde.
Er is een testament.
Er is een huis met ruime overwaarde welke te koop is gezet.
En er is een ruim saldo op de spaarrekeningen.
Mag de gevolmachtigde de erven alvast een voorschot uitbetalen vanaf de spaarrekeningen? Er zijn enkele erven die het geld nu goed kunnen gebruiken.
Of moet dat eerst weer geregeld worden via de Notaris

In afwachting van uw reactie
Met vriendelijke groet.
G.Hermans

Antwoord:

Geachte heer,

Onder voorwaarden (m.n. ivm extra later blijkende schulden, erfbelasting ed.) wordt het wel gedaan (zonder tussenkomst van een notaris), maar uiteraard moete iedereen het ermee eens zijn en dient de nodige terughoudendheid in acht te worden genomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.