Boedelvolmacht, vergoeding


15 augustus 2007

Vraag nummer: 11215  (oude nummer: 9565)

Als in het testament een executeur-testamentair is aangewezen geldt een vergoeding van 1%. Hoe zit dit nu als niemand is aangewezen maar via een boedelvolmacht de de erven iemand vragen de erfenis af te wikkelen. Welke vergoeding kan deze persoon dan vragen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich staat daar geen vergoeding tegen over, tenzij de gevolmachtigde dat bedingt bij de volmachtgevers.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.