dechargering verklaring


24 juni 2011

Vraag nummer: 25278  (oude nummer: 16833)

Geachte lezer,
Ik ben jarenlang bewindvoerder van mijn broer. Deze is onlangs overleden.Naast een akte van erfrecht vraagt de kantonrechter eveneens een verklaring waarin moet staan dat de erfgenamen mij dechargeren. De erfgenamen zijn mijn 3 zussen en mijn persoon. Betekent dit
goedkeuring/ontheffing van mijn taak??
Wat moet er in zo,n verklaring staan.?
met dank -bewindvoerder

Antwoord:

Geachte heer,

het lijkt mij raadzaam die vraag aan de rechter te stellen, daar zij ook daarom vragen. Hoe dan ook is het aan te bevelen wat de tekst betreft zoveel mogelijke aan te sluiten bij de tekst die de rechter vraagt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.