erfenis en WAO


9 maart 2006

Vraag nummer: 10108  (oude nummer: 7624)

Behalve mijn echtegenote heb ik alleen twee gehuwdede dochters als erfgenaam.
Beide kinderen zijn helaas in de WAO. Wat gebeurt er met de erfenis na ons overlijden ?
Moeten onze kinderen hun erfdeel aan de soc. dienst
geven of mogen ze een deel behouden ?

Antwoord:

Geachte heer,

Het zou kunnen dat zij door de erfenis minder beroep hoeven te doen op de staat en dat zij dus gekort worden op de uitkering. .

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.