Uitbetaling kindsdeel


16 september 2009

Vraag nummer: 12987  (oude nummer: 13840)

In 2005 is onze vader overleden. Er is een langstlevende testament en er zijn successierechten betaald over de erfenis. Moeder verblijft in verzorgingshuis en is handelingsonbekwaam. Een van de kinderen is door de rechter benoemd tot bewindvoerder en een ander kind tot mentor. Intussen hebben wij de ouderlijke woning verkocht. Hoe zit het nu met de successierechten als ook moeder komt te overlijden, moet dan alleen rekening woeren gehouden met het deel dat aan moeder is toegekend of zijn er nog andere factoren die een rol gaan spelen voor de bepaling van de belaste verkrijging voor de kinderen als moeder komt te overlijden. Is het nu mogelijk het "vadersdeel" aan de kinderen uit te betalen en moeten wij hiervoor een notaris inschakelen? Dat wij de kantonrechter om toestemming moeten vragen voor dit soort transacties is bekend.

Antwoord:

Geachte heer,

Bij overlijden van moeder moet gewoon gekeken worden wat er dan is. Voorzover de vorderingen van de kinderen niet zijn uitgekeerd, zijn dat nog steeds schulden van moeder, dus die verlagen het saldo van de nalatenschap. De levert oha een verlaging successiebelasting op.

Uitkeren van de kindsdelen zou onder omstandheden een schenkingselement in zich kunnen hebben. Wat dat betreft zou ik eens langs een notaris gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.