Successiebelasting

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Succesrechten

Hoe veel succesrechten moeten kinderen betalen op 600000 € ... >>


bewaarplicht executeur

hoe lang moet ik als executeur de financiële bescheiden (bankafschrif... >>


Aangifte erfbelasting

Casus: Ouders, in gemeenschap van goederen getrouwd, totaal vermogen: ... >>


Rente over kindsdeel

Mijn vader is in 1998 overleden, en het testament was een langstlevend... >>


afhandelen erfenis

Geachte heer, in 2002 is mijn vader gestorven en had ik recht op een ... >>


adoptie van volwassene

L.S. Ik ben een alleenstaande 77-jarige man, met een beetje spaargeld ... >>


Brief belasting ivm erfenis

Beste, Mijn moeder heeft een brief van de belasting gehad omtrent e... >>


vrijstelling erfbelasting 1995 kind

hoeveel bedroeg de vrijstelling erfbelasting 1995 voor een kind van de... >>


Erfbelasting over af te bouwen losse garagebox

Zus is op 23/1-2021 overleden. Aug.2020 nog te bouwen garagebox gekoch... >>


Aangifte erfbelasting voor kinderen

Goedendag, mijn schoonouders hebben in mei 1979 een testament getekend... >>


Erfbelasting

Mijn tante is in 2004 overleden, haar man, mijn oom leeft nog. Mijn ta... >>


Vrij van recht of niet vrij van recht

Wat betekenen de termen vrij van recht en niet vrijblijvend Van recht... >>


Erfrecht

Ik heb een appartement met mijn moeder en we wonen er beide in . Ik be... >>


Erfbelasting van legaat niet vrij van rechten en kosten erfbelasting n

Als de ontvanger ve legaat niet vrij v rechten en kosten het legaat ne... >>


Stelpost Grafmonument

Mij is geadviseerd de aangifte erfbelasting na het overlijden van mijn... >>


erfbelasting over gift voor overlijden

Executeur bewindvoerder heeft auto kado gekregen voor overlijden van ... >>


Erven Duits onroerend goed

Goedemiddag, mijn in NL woonachtige en in gemeenschap van goederen get... >>


Schenking van beide ouders, overlijden van 1 van hen

Wat is het gevolg van het overlijden van 1 van de ouders als dat binne... >>


verwerpen erfenis

Goedenavond, Ik heb een vraag aan u en ik hoop dat u mij die kunt b... >>


erfbelasting en inkomstenbelasting

Is elk van de kinderen naast erfbelasting ook nog inkomstenbelasting v... >>


Erven deel huis mede eigenaar

Een aanvulling op mijn vorige vraag over het huis van vader en zoon, w... >>


Kosten uitvaart in relatie tot het vermogen van de overledene

Geachte lezer, De belastingdienst stelt, in het kader van de aangif... >>


betalen deel van begrafenis van moeder

Geachte lezer, mijn moeder is vorig jaar overleden. Ze was al ruim 20 ... >>


Erfbelasting minderjarige erfgenaam BEM

Oom overleed toen onze dochter nog niet geboren was. Volledige familie... >>


Erfbelasting

De kinderen van mijn partner erven een legaat, niet vrij van rechten e... >>


Legaat wel en niet vrij van rechten en kosten

wat is het verschil tussen een legaat, wel- en niet vrij van rechten e... >>


aangifte erfblasting

L.S. Mijn vader is jl. oktober overleden. Nu heeft hij een testamen... >>


Belasting vrije schenking kind in 1994 bij aankoop woning

Wat was het maximale bedrag wat aan een 30 jarig kind geschonken mocht... >>


sieraden schenking overleden zus

tot welk bedrag mag ik sieraden belasting vrij ontvangen... >>


Wat is de belasting voor erfgenamen die bij plaatsvervulling erven?

HALLO kleinkinderen treden in de plaats van voor overleden vader. Hoe... >>


Hoe bereken je de grootte van het kindsdeel?

Moeder was langstlevende en had het huis in vruchtgebruik. Zij heeft n... >>


Wie betaalt de erfbelasting over de kindsdelen?

Bij het overlijden van vader, werden de kinderen geconfronteerd met ee... >>


Heeft de nationaliteit invloed op de erfbelasting

Wat gebeurd er als je duitse ouders hebt en jij erft . kan dat met een... >>


Kan ik kosten aftrekken?

goedendag, ik heb samen met mijn broer en zus , het huis in Spanje gee... >>


belasting over huis in Nederland

Ik heb Nederlandse nationaliteit maar woon sinds 15 jaar in Rusland en... >>


Is erfbelasting verschuldigd over een huis?

Mijn man is enig kind en heeft het hypotheekvrije huis van zijn moeder... >>


erfbelasting levensverzekering ouders

Mijn ouders hadden een levensverzekering Florige van Predica Credit Ag... >>


erfdeel van mijn overleden broer

ik woon in Australia, maar moet ik belasting betalen in Nederland, th... >>


Wonende in Brazilie, moet ik erfbelasting betalen over Nederlandse erf

Ben nederlander, woon meer dan 20 jaar in Brazilie, mijn oom in Nederl... >>


Wie betaald uitgestelde erfbelasting en erfbelastingschuld?

De vraag met nummer 13684 is naar mijn mening niet beantwoord. Wat als... >>


begravenisverzekering

Hallo, mijn vrouw is executeur en enige erfgenaam in het testamentvan ... >>


Erfenis

De overlijdensrisico verzekering, waarbij wij wederzijds begunstigde w... >>


erfbelasting

is er een verjaringstermijn w.b. een hernieuwde aangifte erfbelasting,... >>


Successierecht

Geachte,ik ben gescheiden in 2009 en de vereffening gaat niet door en ... >>


wat moet ik betalen

kleindochter heeft geldlening van oma gehad heeft ook rente 4% betaald... >>


Successiebelasting

Nederlander, woont, werkt en betaald sinds 1975 belasting in Duitsland... >>


Erfenis overleden zus in zwitserland

Mij zus woonde ruim 40 jaar in Zwitserland. Overleed daar vorig jaar. ... >>


erven van duitse oma

M, Nederlands kleinkind erft van Duitse oma. onroerend goed in Dui... >>


inkomstenbelasting

is een erfgenaam(NL nationaliteit) inkomstenbelastingplichtig over een... >>


successie onder Frans of NL erfrecht

Een Franse vriendin erft van haar Nederlandse tante een huis in Nederl... >>


Erfenis en buitenland

Een goede kennis woont en werkt al jaren in Duitsland. Hij is ook daar... >>


Erfrecht-vruchtgebruik

Kinderen krijgen in de vorige eeuw uit een erfenis toebedeeld: het blo... >>


Waarde woning erfbelasting 1989

Op welke wijze moest in 1989 de waarde van de woning worden opgevoerd ... >>


verjaring successieaangifte/aanslag

Mijn moeder is in 2005 overleden, mijn vader in 2011. Mijn vader was e... >>


erfbelasting

ik heb 30 000 euros gerfed van mijn broer die in Holland woont ik woo... >>


legaat uit Bermuda

Mijn dochter die in Nederland woont, heeft een vriendin woonachtig in ... >>


percentage erfrechtbelasting

Mijn grootvader is op latere leeftijd hertrouwd. Mijn grootvader is i... >>


Legaat "vrij van recht" bruto uitkeren

Kan een legaat dat volgens het testament "vrij van recht" is ook bruto... >>


erfbelasting

Mijn vader is in juli jl. overleden. Mijn moeder in dec. 2000. Zij had... >>


Erfbelasting

Ik heb 2 jaar geleden een legaat ontvangen van een overleden vriendin.... >>


vrijstelling en tarief erfbelasting in 2002

wat was de hoogte van de vrijstelling van erfbelasting van kinderen in... >>


erfenis regelen tov de erfgenamen

is er vermindering van de successierechten voor je kinderen als je je ... >>


Percentage belastingdienst

Geachte meneer, mijn moeder heeft onlangs te horen gekregen dat zij... >>


erfenis eigen woning hoeveel belasting

Onze beide ouders leven nog en willen een tweetraps testament. Als ze ... >>


Erfbelasting keuze WOZ waarde

Situatie: Vader overleden op 5-4-2013 Huis geerfd in 2013 als enige ... >>


Successierecht

Mijn moeder is overleden in 1989. Ik heb geen idee hoe het toen met de... >>


Nederlandse erfenis in Frankrijk ontvangen

Mijn moeder is november j.l. overleden. Aangaande erfenis is het volge... >>


successie rechten

mijn moeder heeft een huis ge erft van der broer moet zij nu successie... >>


Niet vrij van rechten en kosten

Wat betekent het als je een legaat ontvangt niet vrij van rechten en k... >>


Teveel betaalde schenkbelasting niet terug gekregen van de belastingdi

Ik heb van mijn vader een schenking ontvangen van € 36000,- . Mijn v... >>


Uitvoeren van legaten

Geachte heer, De situatie is als volgt: De langstlevende (moeder) ... >>


Successierecht over kindsdeel

Mijn vader is 16 mei jl overleden. Nu heeft mijn moeder van de belasti... >>


erfenis schoonmoeder

Mijn man is in 2002 overleden, zijn vader eerder. Mijn schoonmoeder he... >>


Rente verschuldigd an de belasting over uitgestelde erfbelasting

Bij een testament waarbij de kinderen als erfgenamen erfbelasting beta... >>


huis schenken

Hallo, als mijn moeder het huis aan mij schenkt nu inl levende lijve e... >>


belasting over kindsdeel

Beste notaris, De nalatenschap van mijn kindsdeel van vader dat na ... >>


belasting erfdeel buitenland

Mijn broer krijgt 30.000 euro erfdeel van mijn moeder. Hij woont al 10... >>


gelijkstelling pleegkind

kan een pleegkind belastingtechnisch gelijkgesteld worden met eigen k... >>


Erfbelasting/Successierechten

Mijn schoonvader is onlangs overleden. Mijn schoonouders hebben een te... >>


successierecht

Als ik langer dan 10 jaar in het buitenland woon en daar belasting-pli... >>


eigen woning

Waarom moet bij de aangifte rechtvan successie bij overlijden van de e... >>


30 dagen regel bij erfenis

Als degene die erft binnen 30 dagen na ontvangen erfenis zelf overlijd... >>


Stiefkleinkind erfenis

Ik ben via testament aangewezen als erfgenaam van mijn stiefopa. Mijn ... >>


aangifte successie

Graag uw advies over het volgende: Mijn vader is is aug. j.l. overlede... >>


Successierechten over huis

Dank voor uw antwoord. Ik heb u niet gevraagd een berekening te maken.... >>


Successierechten WOZ waarde

Wij zijn voor de 2e maal getrouwd op huwelijkse voorwaarden. We hebben... >>


belastingaanslag

Ik ben enig kind en vader is overleden, ouders bezitten eigen huis wie... >>


Successierechten

Mijn eerste vrouw is in 1988 overleden. We hadden een langstlevendente... >>


Erfbelasting

In 1981 is onze vader overleden – in gemeenschap van goederen getrou... >>


termijn van betaling

binnen welke termijn moet de erfbelasting worden afgedragen aan de bel... >>


Erfenis uit Duitsland

Ik krijg samen met 2 andere familieleden een erfenis van een verre fam... >>


Vermeniogvuldigingsfactor

Voor het berekenen van de erfbelasting heb ik de rekenhulp die bij de ... >>


tarief successie belasting

Mijn man heeft geerfd van de tweede echtgenoot -dus niet zijn biologis... >>


Erfrecht

Volgens de noteris vorderd de belastingdienst binnen 6 tot 8 maanden d... >>


Moet een voogd belasting betalen

Als executeur-testamentair beheer ik het huis voor het kind mijn een o... >>


Vruchtgebruik ouder

Na overlijden van mijn vader werd de erfenis verdeeld over door mijn m... >>


erfenis stiefkleinkind

Mijn man heeft mijn 2 dochters gelijk gesteld in zijn testament met on... >>


is het belastingtarief na overlijden hoger of hetzelfde als je op huwe

wij zijn getrouwd op huwelijksvoorwaarden, is het met betrekking tot a... >>


Erven van huis van moeder

Onze moeder heeft na het overlijden van onze vader het huis waarin wij... >>


sucessierechten betalen

Mijn moeder is op 10Februari 2011 overleden.Zijn we dan verplicht om s... >>


Vast stellen waarde kindsdeel.

Mijn moeder is in 1988 overleden en mijn vader in juni dit jaar. Ik b... >>


partnerschap, niet-samenwonend

Hallo, Ongeveer drie maanden terug is mijn schoonvader overleden. H... >>


uitstel successierechten

Ik woon in de flat van mijn exman. Wij heben 2 kinderen 31 en 36 jaar.... >>


uitstel successierechten

Ik woon in de flat van mijn exman. Wij heben 2 kinderen 31 en 36 jaar.... >>


Waar successiebelasting geheven

Mijn broer woonde 5,5 jaar op Sint Maarten. Is in januari 2011 daar ov... >>


erfgoed belasting Engeland

Recentelijk heeft een neef in zijn testament zijjn nalatenschap aan mi... >>


Uitstel betaling successierechten

Beste dhr/mevr. Mijn vader heeft van zijn overleden zus een hui... >>


wanneer succesierechten betalen

Ik ben bezig met de afwikkeling van de nalatenschap van mijn tante. Ik... >>


successierechten

Wij wonen 30 jaar in australie. Moeten wij successierechten betalen v... >>


partner na opname bejaardenhuis

Een broer en zus wonen al hun hele leven samen in een huis. Nu gaan ze... >>


erfenis

kan men huis kopen met doorgeef erfenis situatie we zijn via testame... >>


waarde woning na overlijden

Vader in 2009 overleden. Vier kinderen en echtgenoot laat hij na. Won... >>


afzien van erfenis ten gunste van ouder

als de broers/zussen afzien van een erfenis ten gunste van de ouder va... >>


verjaring successierecht

Mijn vader is overleden in 1994,hij liet alles na aan mijn moeder via ... >>


Successierecht

Na het overlijden van mijn moeder hebben mijn broer en ik belasting be... >>


Kindsdeel en eigenwoningreserve

Mijn vrouw is enige jaren geleden overleden en ik ga een nieuwe relati... >>


belasting en erven(2)

LS, Als Jaap bij erven van zijn ouders gebruik maakt van zijn volledig... >>


belasting en erven

Jaap is 50 jaar en wordt gezien als invalide kind en heeft bij overlij... >>


belasting en erven

LS, Onder welke voorwaarden word ik gezien als gehandicapt kind, zodat... >>


erfenis

Jaap is een gehandicapt kind en als zijn ouders komen te overlijden he... >>


erfdeel niet opeisen

Geachte heer, Als één van mijn beide ouders komt te overlijden en... >>


Erfenis lager dan vrijstelling

Mijn oom, zonder echtgenoot, zonder kinderen, zonder zussen of broers,... >>


Afhandelen door belastingdienst

Als oudste kind verzorg ik de erfenis. Inmiddels heeft iedereen bij de... >>


Erfgoed belasting wonende in VS

Ik ben al 30 jaar woonzaam in de VS en ben genaturaliseert amerikaan. ... >>


tweetraps testament

Kan in een tweetraps ook geregeld worden dat dubbele vrijstelling moge... >>


successierechten

Ik heb antwoord van U gekregen op mijn vraag over successierechten en ... >>


successierechten

mijn zwager is vorig jaar overleden mijn schoonzus heeft het formulier... >>


opgave banksaldo bij overlijden aan belastingdienst

wat voor saldo van de bankrekening moet ik opgeven aan de belastingdi... >>


successierechten niet opeisbaar kindsdeel

mijn man en ik hebben een langstlevende testament en wij schieten dus ... >>


tweetrapsmaking

Wij hebben een eigen huis, dat na het overlijden van een van ons in he... >>


vruchtgebruik

wij zijn 2 mannen.Gehuwd.Mijn partner heeft 2 kinderen.In testament he... >>


Inboedel en successie aangifte

In onze situatie erven de kinderen het huis, en heeft de huidige partn... >>


erfenis langlevende

graag zou ik wlillen weten wat de kosten zijn om bij ovelrlijden prtnr... >>


successierecgten

wij hebben een testament waar rente verschuldigd is boven de successie... >>


tweetraps betaling erfbelasting

zie hierboven: is het niet zo dat sinds 1 januari 2010 geldt dat er b... >>


uitgestelde arfbelasting

dank u wel, maar mijn vraag van 15 maart 2010 is hiermee niet beantwoo... >>


uitgestelde erfbelasting

als er via een testament sprake is van uitgestelde erfbelasting tot na... >>


2 Traps Testament

Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd - bij overlijden van 1 v... >>


Erfenis buitenland

Hallo, Mijn vrouw heeft vorig jaar een erfenis ontvangen van haar ov... >>


2 traps testament

Ben op huwelijkse voorwaarden getrouwd.. testament op langstlevende.... >>


erfbelasting

Geachte heer/mevrouw, Wat zijn de gevolgen van uitstel betalen erfb... >>


vrijstelling erfrecht

Hebben kinderen recht op vrijstelling bij zowel het overlijden van de ... >>


erfbelasting

Moet de langstlevende de erfbelasting van het deel van de kinderen d... >>


hypotheek

Mag hypotheekschuld van het vermogen worden afgetrokken i.v.m het beta... >>


tweetraps testament

Hoe kan ik in mijn huidige testament zien of het nodig is een tweetrap... >>


Tweetraps testament

Hot item op dit moment. Ik vraag mij af of de successierechten hiermee... >>


nadelen twee-staps-testament

Welke rechten krijgen de kinderen bij het twee-staps-testament.Of wel ... >>


Rente kindsdeel

Beste uitvaart.nl Mijn moeder is nu een ruim een maand geleden over... >>


2 staps tetament

Hoe kunnen wij een 2 staps testament vastleggen. wij hebben 3 kinde... >>


omzetten testament

wat zijn de kosten om een langstlevende testament om te zetten naar ee... >>


kindsdeel

Mijn vader is pas overleden (in december). Mijn moeder leeft nu nog. I... >>


waarom?

Waarom staat er erg weinig op de site van de belastingdienst omtrent d... >>


successierechten

hoe hoog zijn de successierechten ingeval van 5 kinderen bij overlijde... >>


kindsdeel en successie

Als een van de ouders overlijdt, erft de langstlevende dan alles of mo... >>


belasting kindsdeel

Wij hebben een testament op langslevende. Nu hoorde ik onlangs het vol... >>


2 traps testament

In 1984 hebben wij 2 testamenten op laten maken op de langstlevende. ... >>


2 traps testament.

Wat houdt een 2 traps testament precies in?... >>


Tweetrapstestament

Kunt u mij uitleggen wat een tweetrapstestament is?... >>


successierechten

overwaarde huis;150.000 euro.Heb 3 kinderen.Hoeveel te betalen bij ove... >>


Radar; 2e traps erfenis

Man, vrouw, een kind. Langstleventestament. Man overlijdt. Moet vr... >>


successierechten

Hoe hoog is het te erven bedrag successiebealsting vrij ... >>


fiscale afwaardering kindsdeel

Ik ben bezig met een aangifte successierecht ivm overlijden van mijn v... >>


australische erfgenaam

is in Nederland successierecht verschuldigt voor de australische erfge... >>


Successie

Moet iemand die al meer dan twaalf jaar in het buitenland woont, in Ne... >>


betaaling aan registratierechten b

moeder overleden huis isverkocht hoeveel betalen kindere aan registrat... >>


plaatsvervulling

Geachte mevrouw, mijnheer, Mijn broer, zus en ikzelf erven later va... >>


legaat

Ik ben legateris van een verkocht huis in Spanje. Ben ik succesierecht... >>


Schulden woning

In de nalatenschap van ouder aan kind wordt een woning nagelaten, waar... >>


kindsdeel na overlijden 2e ouder

Geachte dames/heren, Mij vader is in 2002 overleden en mijn moeder ... >>


heffing nalatenschap uit Duitsland

Uit een erfenis van mijn tante ui Duitsland €10000 verkregen. Voor D... >>


sucsessie

Vader is na scheiding hertrouwt en inmiddels overleden. Er zijn drie k... >>


vrijstelling kindsdeel

Kinderen betalen successierecht over hun kindsdeel boven de 19000 eur.... >>


Successiebelasting

Ik (man) ben voor de 2de keer getrouwd. Ik heb 2 dochters uit mijn ee... >>


Welke kosten m.b.t. begraven/cremeren zijn voor de familie aftrekbaar

Beste heer/ mevrouw, Voor school moet ik een opdracht maken. Heb v... >>


VERKRIJGER

Moet bij de aangifte successierecht de kinderen genoemd worden als ver... >>


aftrek kindsdeel

Mijn vader is overleden in 1991. De waarde van de woning bedroeg toen ... >>


boete geen successierechten betalen?

Mijn vader is in dec. 2008 overleden. Hij had een langstlevende testam... >>


Erfenis NAAR het buitenland

Ik woon in Engeland sinds 1977 maar heb Nederlandse nationaliteit. Va... >>


overlijden broer

Hoeveel bedraagt het percentag successierechten bij overlijden het o... >>


Successierecht

Ik moet het bel.form. invullen, maar heb geen idee hoe ik het moet inv... >>


wijziging van wet?

Geachte meneer ,mvrouw Ik heb u al mijne problem in kort geschrijven... >>


erven in duitsland

Tante uit Nederland heeft mij middels testament een kleine erfenis toe... >>


vordering vervallen

Na het overlijden van mijn vader hadden mijn zus en ik een vordering, ... >>


successierechten

mijn vrouw en ik zijn gehuwd en hebben een spaarbankboekje moet er als... >>


succesierechten

Mijn partner en ik hebben samen een woning gekocht. Bij de notaris wer... >>


levensverzekering

WIJ WONEN IN BELGIE;WILLEN LEVENSVERZEKERING AFSLUITEN VOOR BEGUNSTIGD... >>


wettelijk samenwonen

Wij zijn een wettelijk samenwonend koppel . zonder kinderen Als we bei... >>


vruchtgebruik

kent u het pervcentage voor vruchtgebruik voor iemand van 72 jaar? mij... >>


Duurzaam gescheiden en sucessierecht

Ik overweeg om 'duurzaam gescheiden' te gaan leven van mijn echtgenote... >>


EVENREDIGEVERDELINGERFENIS

KUNNENWIJAANGENOMENKINDEVENVEELGEVENDANEIGENKINDERENNAOVERLIJDENVANBIJ... >>


belastingzaken na overlijden vader

Mijn overleden vader had geen testament. Zijn vriendin heeft getekend ... >>


AFHANDELING SUCCESSIERECHTEN DOOR NOTARIS

Geachte adviseur, Mijn moeder is in november 2008 overleden en haar... >>


successierechten engeland (beiden wonende in engeland >10 jaar)

Hallo, als mijn vader en ik beiden in Engeland wonen, langer dan 1... >>


erfenis

Beste, 1) Mijn vader is overleden. Ik erf nu 7000euro. Moet ik dit... >>


successierechten

mijn vraag is valt tak 21buiten het nalatenschap en moet er successier... >>


erven onder huwlijkse voorwaarden

een stel is getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, en hebben 3 kindere... >>


toelichting

in uw antwoord van 7 september, waarvoor dank, verwijst u naar een "to... >>


waarde huis ivm successierechten

Geachte, hoe wordt de hoogte van de successierechten bepaald, als er ... >>


stiefmoeder? tariefgroep 3?

Mijn steifmoeder is overleden. Woonde in Canada. Erfenis Euro 35000. H... >>


successierechten

Nalatenschap De heer W – overleden 2 augustus 2004 en Mevr. W, overle... >>


rente over vordering

Bij de aangifte voor het successierecht kan de vordering, ontstaan doo... >>


kosten beheer nalatenschap en verkoop huis

In de nalatenschap is sprake van een woning die verkocht moet worden. ... >>


waardebepaling huis erfenis

Via een erfenis erf ik een huis wat ik wil verkopen. Voor de belasting... >>


sucsesie recht

mijn schoonmoeder had geen vermogen we moesten zelf nog bijleggen bij ... >>


Successie nederland/belgië

Onze zoon in nederland is overleden. Wij (zijn ouders) en onze 3 over... >>


successierechten

Ik ben nederlander. Ik krijg erfenis van duits ingezetene (tante) wa... >>


Verrekenen kinsdeel nadat laatste ouder is overleden

Mijn moeder is in 20032 overleden met een langstlevende testament zoda... >>


Beschrijfkosten van aankoop woning

Hoeveel beschrijf moet ik betalen als erfgename van aankoop huis van o... >>


onroerend goed

Goedemorgen, Mijn moeder (laatstlevende) is overleden. Haar huis is,... >>


Reiskosten

Ik heb deze vraag vier dagen geleden gesteld maar nog geen antwoord mo... >>


op eissen van succesierecht belasting

wij hebben uitstel van het betalen van succesierecht gekregen van de b... >>


uitstel

hoe land kan er uitstel van berekening of betaling vd succesie rechten... >>


sucsesierecht

als ik als man kom te overlijden hoeveel moet mijn echtgenote dan beta... >>


kleinkinderen

ishet verstandig om je kleinkinderen eenschenking te doen in je tes t... >>


successierechten over niet opeisbaar kindsdeel

Mijn vader is onlangs overleden. Hij had een langstlevende testament; ... >>


depositorente

Wij hebben een groot saldo op deposito staan. Opgebouwde rente tot ove... >>


successierechten weduwe

Mijn vader is overleden en alles gaat naar de langstlevende, maar mijn... >>


schulden en vordering

Overlijden vindt plaats in december. Aangifte successierecht moet word... >>


weigeren huidig erfdeel

Mijn vader is verleden jaar overleden. Alles gaat nu naar mijn moeder... >>


vrijstelling erfrecht

Geachte heer, mevrouw, Mijn stiefvader is onlangs overleden. Via te... >>


rente kindsdeel

de rente op de vordering van de kinderen is testamentair vastgesteld o... >>


successie recht schuldig als australier?

Ik ben in 1981 gemigreerd naar australie en verkreeg in 1984 australia... >>


uitkeren niet-opeisbare vordering

Mijn vorig jaar overleden echtgenoot heeft 2 volwassen kinderen uit zi... >>


afstand erfdeel om fiscale redenen

Volgende situatie: Vader, overlijdt, moeder blijft achter met twee kin... >>


vruchtgebruik

Ik heb 28 jaar geleden het huis van mijn ouders gekocht . Ze hadden al... >>


notariskosten etc.

Vraag: is er nog een mogelijkheid om notariskosten en andere kosten ge... >>


Hoeveel succesie rechten bij overlijden?

Hoeveel successierechten moeten onze kinderen(2) betalen als wij beide... >>


sucssesie

Hoeveel procent sucssresie moeten de kinderen betalen als een van ons ... >>


Schenking bij leven

Mijn zus, nu nog in leven wil een schenking aan ons doen middels een a... >>


Gaat stiefkind voor Neef?

Mijn moeder (weduwe van mijn vader) is een geregistreerd partnerschap... >>


Successierecht voor niet-Nederlanders

De zoon van mijn overleden zus is nu door plaatsvervulling een erven v... >>


betaling successierechten

U heeft eerder geantwoord dat mijn zoon waarschijnlijk direct successi... >>


successierechten

Mijn zoon is erfgenaam van mijn schoonouders daar mijn vrouw een aanta... >>


Hoeveel geld mag iemand nalaten

Wat is het bedrag dat iemand mag nalaten na overlijden? En moet je ... >>


aanslag successierecht (kinderen - vader)

Hallo daar, Mijn moeder is begin 2004. En mijn ouders hadden destij... >>


SUCCESSIERECHET

hoeveel successie moet ik betalen als zussen... >>


Successierechten wonende in buitenland >10 jaar

Mijn moeder is onlangs overleden. Er zijn drie erfgenamen, mijn twee b... >>


tarief kindsdeel bij vooroverlijden

Mijn vrouw is overleden. Als haar moeder overlijdt erven onze kinderen... >>


sucsessie rechten

Ik heb een aanslag van de belasting gekregen om sucsessierechten te be... >>


Wat te betalen bij erfenis uit Duitsland?

Mijn moeder heeft een erfenis ontvangen van een familielid (een zus va... >>


Kindsdeel

Toen jaren geleden onze vader overleed hebben wij (3 kinderen) het kin... >>


successie

Is er successie verschuldigd tussen man en vrouw?... >>


consequentie overdracht ouderlijk huis

geachte mevrouw, mijnheer, In 2006 is onze vader overleden, daaruit v... >>


Successie na overlijden laatste ouder

Onze moeder is in maart 2008 als laatste ouder overleden. Er is sprake... >>


uitstel betaling successierechten

Onze vader is overleden in 2002. Onze moeder leeft nog. Er is een lang... >>


Successierechten kinsdelen

Geachte heer Vader van 4 kinderen hertrouwt na scheiding met Echtge... >>


vruchtgebruik

wat is de waardering van het vruchtgebruik voor de successie van ieman... >>


Uitbetaling erfenis

Twee jaar geleden is een vriendin van mij overleden en bleek dat ik é... >>


hoeveel sucsessie betalen?

mijn vader is overleden en alles is geschreven dat mijn moeder alles e... >>


Succesierecht

Wij hebben een langstleven testament,we hebben een huis dat helemaal a... >>


meer of minder successie betalen?

Situatie: Man heeft 3 kinderen uit 1e huwelijk. Vrouw heeft 2 kindere... >>


erfdeel

wat is de hoogte, van het te erven bedrag per kind,willen zij in aanme... >>


erven

gehuwd; in gemeenschap van goederen, een huis @200.000.man overlijd d... >>


waarmee toon je aan dat je een pleegkind bent

Mijn ex-man wil in zijn testament opnemen dat hij mijn kinderen (voor ... >>


successierechten

mijn schoonzus is overleden dit jaar. Geen kinderen , geen verdere fam... >>


nalatenschap voor neven en nichten

Neven en nichten erven het vermogen van tante. Tante was op huwelijkse... >>


successierechten

ik woon in de US en mijn moeder is een paar maanden geleden in Nederla... >>


Duits-nederlandse erfgenaam

Ik woon sinds 30 jaar in Duitsland en heb altijd mijn nederlandse nati... >>


successie

Bestaat er een termijn waarin de belastingdienst de definiteve bereken... >>


succesie Spanje

Mijn vader en moeder zijn binnen gemeenschap van goederen getrouwd en ... >>


successie rechten stiefkinderen

Geachte: Situatie: Tante huwt onder huwelijkscontract op latere le... >>


aangifte successiebelasting

In de verklaring van erfrecht ben ik gemachtigd de nalatenschap af te ... >>


Sucessierechten neef

Geachte heer/mevrouw, Ik ben bang dat ik het antwoord al weet op mi... >>


Successiebelasting groep 2

De broer van mijn vrouw is overleden. Zij alt dus in de successiebelas... >>


erven van broer

Hoe hoog mag het bedrag zijn als je erft van een broer, zonder notaris... >>


Successierechten

Geachte mijnheer/mevrouw Ik woon in Engeland en mijn vader in Nederla... >>


buitenlandse partner

De situatie is als volgt: Ik ben nederlander, gescheiden, uit eerste h... >>


verantwoording

Drie maanden geleden is mijn vader overleden. In het testament is vast... >>


vooruit betaalde succesierechten

Mijn ouders zijn beide gelukkig nog in leven. Nu vertelden ze onlangs ... >>


successierecht belasting

3 jaar geleden is mijn vader overleden en moest er successierecht word... >>


waarde woning

Bij een erfenis moet de waarde van de woning in vrij opleverbare (onbe... >>


erfenis

Hoi, Mijn moeder is overleden, uit de opbrengst van het huis krijg i... >>


successiebelasting zwager

Er schijnt nogal een misverstand te zijn over de te betalen successieb... >>


Successierecht

De tweede vrouw van mijn grootvader is onlangs overleden (zij waren 25... >>


Boekerijen antikiteiten in erfenis etc

Kunt u mij vertellen of in een erfenis de welbekende zilveren guldens... >>


successierechten

mijn vraag is de volgende helaas is kort geleden mijn moeder overleden... >>


vrijgesteld bedrag op erfenis

De belastingdienst (kan) op een erfenis een vrijgesteld bedrag bepalen... >>


afgifte legaten

Indien een testament aangeeft : ' Ik legateer, niet vrij van rechten ... >>


succesierecht op inboedel en legaten

Graag wilde ik weten wie/wanneer de verplichting bestaat tot het voldo... >>


successiebelasting

Geldt voor een buitenechtelijk niet erkend natuurlijk kind voor de bel... >>


successierechten

Goedendag, Mijn vader is overleden, Mijn broer en ik erven zijn huis ... >>


legaat 2e keer

Ik begrijp Uw antwoord niet, Ik bedoel met de vraag, dat een stichtin... >>


sucsessie overlegaat

In het testament komt voor: Ik legateer, vrij van rechten en kosten, ... >>


successierechten langstlevende

Geachte mevrouw/meneer, Nu onze moeder als laatste ouder is overleden... >>


successierechten

mijn vader is gestorven in 1982 er is een eigedom moeder heeft dan su... >>


zijn er kosten verbonden aan het "bezi"t van een kindsdeel door het ov

in 1978 is moeder overleden zonder testament; bedrag van erfenis was z... >>


succesierecht betalen over niet kinddelen

Onlangs is mijn vader overleden. Mijn ouders hebben vastgelegd dat wij... >>


waar wordt belast?

de ontvanger van (een deel) van een erfenis woont in Frankrijk. Is daa... >>


niet geregistreerd partnerschap

Geachte dames/heren, Als er bij het overlijden van een partner die ... >>


successierecht

kunt u mij helpen aan de staffels voor het bepalen van verschuldigd su... >>


successierechten

In 1995 overleed mijn vader. Er was een langstlevende testament. In de... >>


succesierecht

In welke gevallen moeten wij als kinderen succesierechten betalen wann... >>


waardebepaling kindsdeel voor successierecht

De vordering die kinderen hebben op de langstlevende wordt door de fis... >>


in welk land successierechten betalen

Ge achte, Mijn zoon is voor 50% erfgenaam (met testament). Zijn vade... >>


waardebepaling in bewoonde staat

13 jaar geleden heb ik samen met mijn broertje een huis gekocht.Helaas... >>


successie op kindsdeel

Mijn vader moet nu successierechten voor ons betalen over de kindsdele... >>


successierecht

Is de belastbare top hetzelfde bij registergoed(huis) als bij geld? H... >>


successierecht langstlevende

Mijn vader is dit jaar overleden ze waren in gemeenschap van goederen ... >>


Legaat en successie

Bij een verkrijging van een legaat vrij van recht betaald de erfgenaam... >>


Buitenlandse erfenis

Moet een Nederlander successierechten betalen over de nalatenschap bij... >>


verwerpen en successie besparen.

Vader overleden. Moeder blijft achter met twee volwassen kinderen. Er ... >>


Schuld op oude nalatenschap

Geachte heer, mevrouw, De vraag is een ingewikkelde. In december 200... >>


Kindsdeel en belastingen

Mijn vader is begin dit jaar overleden en mijn moeder is als langstlev... >>


successierecht en uitkering

1) Mijn moeder is kort geleden overleden en had een SoZaWe uitkering... >>


successierecht

Ik ben alleenstaand en na mijn overlijden Komt mijn vermogen toe aan m... >>


successie rechten

mijn vrouw is j.l 6-2-07overleden moet ik nu successie rechten beta... >>


overlijden niet ingezetene

Ik ben Surinamer,mijin vrouw heeft een nederkands paspoort en hebben e... >>


overlijden moeder, successie

M'n moeder is 1-10-2006 overleden Er was niet veel geld m'n zuster h... >>


Waarde roerende goederen

Geachte heer,mevrouw, Mijn schoonmoeder (weduwe) is onlangs overled... >>


Successierechten kindsdelen

Onlangs is mijn moeder overleden. Zij had een testament; alles wordt n... >>


successierechten

is het mogelijk bij leven iets te regelen waardoor de kinderen bij ove... >>


sucessierechten

mijnman heeft met testament zijn gehele bezit aan mij gelaten.Moet ik... >>


sucessierechten

moet ik na 3½ jaar zelf de aanzet geven om die belasting te betalen.... >>


successierechten

waarom moet de langstlevende met eigen huis en wat spaarcenten success... >>


succesierechten over een vordering

Mijn broer heeft het huis van mijn ouders gekocht en mijn ouders hebbe... >>


kindsdeel successierechten

Geachte, In 1996 is mijn vader overleden. Wij (mijn broer en twee zus... >>


buitenlandse erfenis

Door een buitenlander is - toen hij in Nederland woonde - bij nederlan... >>


successierechten

IK BEN ERFGENAAM VAN EEN ALLEENSTAANDE MAN,IK BEN OFFICIEEL VREEMDE. H... >>


succesie kinderen

Wij hebben een notariele overeenkomst laten maken op de langstlevende.... >>


Sucsessierechten bij overlijden echtgenoot

Geachte Heer,Mevrouw. Ishet waar,dat de belasting,direkt na het overl... >>


successierechten over de erfenis van de nietlanglevende

In 1994 is mijn schoonvader overleden.Ik heb voor mijn schoonmoeder de... >>


Hoe word het succesierecht berekent

Mijn Moeder is overleden en laat een huis na en 20,000 euro, het huis ... >>


successierechten

Geachte mevrouw/heer, Mijn vader is als enige in het testament van ... >>


deel nalatenschap

geachte, ik heb van een notariskantoor het bericht ontvangen dat 1/31... >>


vermogen vaststellen na overlijden

mijn is op 5/2/2007 plotseling overleden. Wij hebben een testament met... >>


successierecht bij overlijden broer

Geachte Heer, Helaas is mijn broer op 8 Dec. j.l op 38jarige leeftijd ... >>


waardebepaling voor succ. rechten

kunt u mij vertellen wat er nog meervoor zaken zijn waar successierech... >>


langstlevende en huis

als langstlevende ouder in eigen woning blijft wonen valt de waarde hi... >>


sucsessierechten

als een ouder sterft hoeveel procent successierechten moet dan betaald... >>


Successie rechten betalen

Mijn partner is 4 jaar geleden bij mij komen wonen in Portugal. Nu wil... >>


successierechten

hoe zit het met de successierechten die de langstlevende moet betalen... >>


aangifte sucssesierecht

Kan ik voor het invullen van het belastingformulier ook bij een notar... >>


percentage succesierecht?

Hoeveel %succesie recht moet ik betalen als ik als enige erfgename een... >>


succesie belasting aangifte

in september 2006 hebben we bij de belasting telefonisch de formuliere... >>


succesessierechten kinderen

Mijn schoonvader is vorig jaar overleden.En nu zegt mijn schoonmoeder ... >>


successierechtbetaling

Is het mogelijk om de successierechtbetaling uit te stellen totdat bei... >>


Successierecht kindsdeel

Ik heb begrepen dat wanneer in testament (1985) is opgenomen dat vruch... >>


successierechten als vooruitbetaling

Enkele jaren geleden is het testament van mij en mijn echtgenoot op ba... >>


% na vrijstelling voor kind

welk % wordt gerekend voor kinderen... >>


successie bij verdeling

Geachte Heer/Mevrouw, Ouders zijn beide overleden, één van de kin... >>


successierechten

Mevrouw/Heer, Ik heb op een site gelezen dat een kind ouder dan 23 ja... >>


successierechten

Onze zus is onlangs overleden. Wij ( drie zonen) hebben de erfenis aan... >>


2 keer aangifte succesierecht

vader overlijdt op 16 september 2006, moeder op 1 oktober 2006. moet... >>


Aftrekbaarheid verklaring van erfrecht

Is een verklaring van erfrecht aftrekbaar voor de aangifte succiessie ... >>


bijtelling overschot uit begrafenisverzekering

Moet het overschot uit een begrafenisverzekering worden bijgeteld?... >>


successierecht bij vermogen

mijn schoonvader is in juni weduwenaar geworden hij heeft een eigen hu... >>


hoogte van successierechten

hoe hoog bedragen de successierechte in procenten betreffende bloedver... >>


successierechten via buitenlandse belastingdienst

Goedemiddag, Ik woon in het buitenland en betaal hier ook belasting, ... >>


succesierechten

Als de partner komt te overlijden moet de andere partner dan succesier... >>


aangifte successie

Mijn vader is in 1971 overleden. Moeder is toen bij de kantonrechter g... >>


Erfenis en successierecht

Mijn vader is vorig jaar overleden; zijn partner had met hem een samen... >>


hoogte successierechten

Geachte lezer, 2 weken gelden is onze vader overleden, onze moeder ... >>


hoe laat ik mijn huisdier goed verzorgd achter?

Geachte heer, mevrouw, Ik ben de trotse bezitter van een aantal huisd... >>


successierecht bij verwerping

Geachte notaris, Meerdere malen werd op deze site gesteld dat verwe... >>


successierechten en langstlevende testament

Nadat moeder overleden is, hebben de 3 kinderen vader gemachtigd om aa... >>


Successierecht kindsdelen

Als een van de ouders overlijd met een testament op langstlevende dan ... >>


sucsessie aangifte

Hoe wordt sucsessierecht bepaald .wat is het percentage?b.v er zijn 2 ... >>


Successierechten niet betaald

In 2002 is mijn vader overleden. Samen met mijn broer heb ik bij de no... >>


bedrag successierecht kindsdeel

Een echtpaar heeft één kind, is in gemeenschap van goederen getrouwd... >>


invullen formulier successierecht

Wij hebben een formulier van de belasting ontvangen over successierech... >>


melden en betalen successierechten

Wanneer moet de belasting op de hoogte worden gesteld van het krijgen ... >>


Aangifte successiebelasting

Mijn moeder is overleden en mijn vader wil de successierechten regelen... >>


successierechten voorkomen

Mijn broer is onlangs bij een bedrijfsongeval om het leven gekomen. Bi... >>


verkoop huis na overlijden

Mijn vrouw is overleden en nu wil ik mijn huis verkopen .Zou u mij kun... >>


succesie bij bloot eigendom

In 1992 heeft ouder op naam kind woning gekocht voor 100.000.Kind bloo... >>


successierechten vruchtgebruik

Mijn vader woonde samen met zijn partner in zijn huis. In het testamen... >>


Successierecht besparen?

Beide ouders leven gelukkig nog. Moeder is 84 en vader is 92. Hebben n... >>


successierechten afhankelijk van verwerping

Geachte heer, mevrouw, mijn schoonvader is recentelijk overleden. M... >>


Schulden en succesierechten

Geachte heer/mevrouw, Een van de ouders is onlangs overleden. Ze h... >>


Betalen successierechten

Mijn schoonmoeder is in Oktober 2005 overleden en mijn schoonvader in... >>


Langstlevende en successiebelasting

Onlangs is mijn schoonvader overleden. Hij had een testament en was in... >>


verwerpen erfenis en successie

Als (zoals in mijn geval) mijn drie kinderen de erfenis verwerpen om m... >>


Successiebelasting over rente lopend jaar?

Mijn vader is pas overleden. Wat moet ik doen met zijn spaarrekeningen... >>


successierechten

Wanneer is er GEEN sprake van successierechten?... >>


successierechten kinderen

Mijn moeder is overleden - geen testament- (langstlevende).Al 25 jaar... >>


successierechten kindsdeel

In een van de antwoorden op de FAQ´s, lees ik dat de langstlevende de... >>


successierecht kinderen

mijn ouders hebben een contract langs leef al. vader is recent overle... >>


ondertekenen successieaangifte

Beste lezer Moeder 2005 overleden, vader moet succesierechten betalen... >>


successierechten 2 vriendinnen

Mijn hoogbejaarde, vermogende tante woont sinds 1950 samen met een vri... >>


successie kindsdeel

Op het moment dat je recht hebt op je kindsdeel moet daarover successi... >>


Successiebelasting kindsdelen betalen of schuld?

Geachte heer/mevrouw, Mijn schoonvader is overleden en bij de ... >>


succesie rechten

hoeveel procent succesie rechten moetenkinderen betalen ,uit de nalat... >>


erfenis van 2e vrouw opa

Hoeveel successierechten moet ik betalen nu de tweede vrouw van mijn o... >>


successierecht Nederlander in Buitenland

mijn vrouw erft van een tante die in duitsland woonde en de nl. nation... >>


successierecht in buitenland wonend

Ik ben woonachtig in het buitenland (azie) en als zodanig uitgeschreve... >>


successiebelasting

Waar wordt de successie belasting over betaald als de verdeling van he... >>


sucessie rechten groep 2

hoeveel procent succesie moet ik betalen als ouder en als zus alsmij... >>


hoogte successierecht

Wat zijn de kosten omtrent succesierechten bij overlijden van mijn oud... >>


Kindsdeel na overlijden successierechten vrij?

Gegeven het feit dat er zoiets bestaat als een 'kindsdeel', is dit dee... >>


successierechten langstlevende

Wij zijn ouder echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd. Oud test... >>


stiefkind en successie

mijn vraag is eigenlijk als een stiefkind in het testament staat ; moe... >>


Stiefkind en successie

Ik weet dat mijn stiefmoeder mij (het stiefkind) en haar neven en nich... >>


Verklaring van Erfrecht

Zijn de notariële kosten voor het opmaken van een verklaring van erfr... >>


successierechten

Ik heb uit de erfenis van mijn tanten 20.000 € gekregen. wat moet ik ... >>


sucsessierechten betalen

Mijn zus en zwager laten een vermogen na. Ze hebben geen kinderen. W... >>


vrijstelling successierecht

Mijn schoonmoeder heeft € 30.000,- onder 4 kinderen te verdelen. Moet... >>


betaling successie

Hoeveel bedragen de successierechten als je als kind van je moeder erf... >>


Overlijden laatste ouder

Het vermogen was reeds opgebouwd ten tijde van het overlijden van de e... >>


successie bij afzien van ervenis

Geachte heer mevrouw, Ik vul voor een kennis de aangifte successie in... >>


aangifte successie bij vestiging vruchtgebruik

(dossier in Belgie) Mijn Moeder had vruchtgebruik van het huis en enk... >>


successierecht in de wet, wettelijk verdeling

Geachte heer, Wij verkeren in eenzelfde situatie als vraagsteller in ... >>


legaat en succesie

In een testament ben ik door een erflater aangewezen als legetaris van... >>


successierecht afgekocht

Mijn vader (89) claimt dat hij in het verleden mijn plicht tot het bet... >>


succesierechten bloot eigendom

Wij zijn de naakte eigenaars van een woning voor 68%,de vruchtgebruike... >>


hoogte successierecht

Indien door plaatsvulling door nicht of neef wordt geerfd welk tarief ... >>


Hoogte van successierechten kindsdeel

Als ik 600000 Eur nalaat aan de langstlevende,hoeveel geld moet er dan... >>


betaling successierechten regelen dmv testament?

Eén van mijn twee schoonouders komt binnenkort te overlijden. Als wij... >>


Successierechten kinderen

Geachte, kan men testamentair op laten nemen dat de kinderen zelf hu... >>


succesierechten buitenland

Geachte heer/mevrouw, Bij het onvangen van de erfenis van mijn, rec... >>


Successierechten/langstlevende testament

Wanneer moeten successierechten worden betaald na het overlijden bij e... >>


legaat vrij van successierecht.

Mijn vader laat een auto na aan een derden (niet familielid), Kan deze... >>


successierecht

ik blijk 160.000 euro van mijn moeder te erven;hoeveel gaat hiervan al... >>


successiekosten

vader is ongehuwd, de kinderen die erven wat moeten zij voor successie... >>


successierecht

Na overlijden van ons zullen onze kinderen ieder ongeveer 100.000 eur... >>


successie over legaat

In een testament is bepaald dat een goed doel een legaat van € 25.000... >>


Aangifte successiebelasting

Mijn vrouw is overleden,moet ik persoonlijk de belastingdienst waarsch... >>


uitstel belastingaangifte successierechten

In mei 2003 overleed mijn moeder. ZIj liet o.a. een koopappartement na... >>


estateplanning

Geachte heer, mevrouw, Mijn vader is overleden. In zijn testament s... >>


Hoeveel successierechten betalen.

Onze vader is overleden en nu is mijn vraag,hoeveel successierechten m... >>


successie belasting

Geachte Heer, Als er van de ervenis sucsesie rechten aan de belasti... >>


niet kunnen betalen successiebelasting

Mijn vader is dit jaar overleden, en had een vriendin waar mee hij sam... >>


procent successiebelasting kinderen

hallo, mijn ouders zijn overleden en nu hebben wij het huis geerfd en ... >>


begrafeniskosten en successie

Mijn moeder is in 2000 overleden.Ze had geen overlijdensverzekering,(1... >>


successierecht

mijn vrouw erft van een tante die in duitsland woonde en daar is overl... >>


Successierechten betalen door de kinderen

Geachte notaris, Mijn vrouw is in maart van dit jaar overleden. In 19... >>


successierecht

Mijn moeder is als weduwe overleden.Mijn deel in de nalatenschap is on... >>


tweede deel van de vraag/successierechten

Ik legde u de vraag voor omtrent het "midddelen" van de successierecht... >>


tweede deel van de vraag

ik stelde de vraag over de successierechten en daarbij ook de aanvulle... >>


verschillende tarieven successierechten "uitmiddelen"

als in normale omstandigheden 3 broers/zusters erfgenaam zijn, maar 1 ... >>


successierecht buitenland

Geachte heer. Mijn vraag betreft de echtgenote van mijn broer die sam... >>


successierecht kinderen

Mijn vader heeft geen vermogen in de vorm van een eigen huis, maar wel... >>


successie en kindsdeel

Mjin moeder is overleden en in haar testament geld het recht van de la... >>


successierechten of niet

Moeder overleden, gehuwd in gemeenschap van goederen. Vader blijft ach... >>


geen erfenis en toch successierecht?

hallo mijn vader is 2 jaar geleden overleden wij hebben geen erfenis g... >>


successierecht vrijstelling erfgenaam buitenland

Ik heb meer dan 15 jaar in het buitenland (buiten Europa) gewoond. Mi... >>


Nederlandse successierechten voor emigranten

Wij zijn geemigreerd naar Australië. Indien een van onze ouders in Ne... >>


erfenis en successiebelasting

mijn moeder heeft mij in totaal 8.000 euro nagelaten waarvan ik er maa... >>


erven en succesierecht

Wat zijn de percentages die afgedragen moeten worden aan de belasting ... >>


successierechten over inboedel

Moet er, wanneer iemand overlijd, over de waarde van de te verdelen in... >>


Successierechten

Waar wordt naar gekeken als het om successierechten gaat? Ook naar een... >>


termijn successierechten

Mijn moeder is overleden in maart. Mijn zus en ik hebben het huis geer... >>


vrijstelling successie kindsdeel

hoeveel euro;s is belasting vrij bij je kindsdeel... >>


Waardebepaling ouderlijk huis

Onze beide ouders zijn gestorven. Het onreoerend goed is getaxeerd voo... >>


wijzigen verdeling en rente erfenis

Mijn man en ik hebben beiden een OBV testament (art. 1167). Mijn kinde... >>


aanslag successie/bezwaar

Ik moet een zeker bedrag betalen aan de belastingdienst.Echter nu is g... >>


erfdeel en successirecht

Geachte heer, Lang gezocht, maar niets gevonden: De situatie: Wij, ... >>


Nederlandse of spaanse afhandeling belasting van legaat

Bij testament is vastgelegd dat ik een legaat moet ontvangen uit de na... >>


betaling successierechten.

Mijn vader is overleden en laat mijn moeder en 6 kinderen achter. hij ... >>


successierecht buitenland

wij wonen in oostenrijk. bij het eventueel verkrijgen van een erfenis... >>


successierecht bij afstand van erfrecht

Mijn vader is overleden en er is een testament op langstlevende ten gu... >>


successie bij uitvaartverzekering

Geachte notaris, Valt de uitkering van een uitvaartverzekering onde... >>


Successierechten kinderen

Hallo, Als iemand een bedrag heeft gespaard voor 3 kinderen van ong... >>


successierechten en aangifte

Mijn vader is in maart 2000 overleden. Ik oktober 2004 mijn moeder. Nu... >>


basis voor successierecht onroerend goed

Geachte mevrouw, mijnheer, Met het overlijden van vader hebben de k... >>


erven en successie

onze vader heeft 2 grote monumentale woningen in bezit. als hij komt t... >>


successierechten op vordering

Mijn vader is overleden in 2000. Mijn moeder in 2004. Toen mijn vader ... >>


belasting erfenis

Geachte meneer, mevrouw, Mijn vader is in 1992 overleden. Mijn oude... >>


Succesierechten kinderen

Hallo, Mijn schoonvader is pas overleden en laat 1 zoon en een adop... >>


Waarde woning voor successierechten

In de aangifte successierechten moet de waarde van de woning worden op... >>


Successierechten vooruit betalen?

Een vriendin van mij heeft recht op een erfenis (geld) van haar oma. B... >>


systeem successierecten

Gecahte heer/ mevrouw, Wij exploiteren een tankstation, waarvan de ... >>


succesierecht

Waarschijnlijk staat dit ergens maar ik kon het niet vinden. Mijn vad... >>


hoogte successierechten inboedel

Successierechten dienen ook te worden betaald over een inboedel van ee... >>


succesierechten over inboedel

De moeder van een vriendin vroeg mij laatst of haar kinderen, na haar ... >>


Vruchtgebruik in Frankrijk

Mijn schoonvader die in Belgie woont heeft een buitenverblijf in Frank... >>


successierechten

hallo, de tante van mijn man, woonachtig in nederland, is enige tijd ... >>


na verwerping successierechten

Referte vraag nr.: 5561 N.a.v. uw antwoord mijn vraag nog hierop: ... >>


Heeft verwerpen fiscale gevolgen?

Onze vader is overleden. Het lijkt er op dat m.u.v. roerende zaken(gel... >>


erven van stiefmoeder

Geachte mevrouw / heer, Mijn schoonvader is jaren geleden, na echt... >>


Wat blijft over voor mijn kinderen.

Ik heb alleen staande oma en heb een zoon welke getrouwd is en ik ben ... >>


omzeilen successiebelasting

Bij overlijden moeder die ene huis bezit wordt de opbrengst verdeelt o... >>


langstlevende testament en successierechten

er is een langstlevendentestament voor moeder er zijn 4 kinderen wie ... >>


overlijdensuitkering belast?

Als een levensverzekeringsuitkering niet in de nalatenschap valt maar ... >>


Successierechten echtgenote

Welke waarde van het pen sioen wordt van het te belasten bedrag afgetr... >>


successierecht en levensverzekering

Indien bij overlijden van een van de ouders een levensverzekeringsuitk... >>


vermogensdeling en successierechten

In verband met het samenstellen van een estateplanning en berekening b... >>


succiesrecht aangifte en betaling

Geachte, Hoeveel tijd heeft men om zijn successiebelasting te betal... >>


vruchtgebruik en successierecht

Na het overlijden van mijn schoonvader in okt-97 is er een notariële ... >>


schenking voor overlijden en rentevergoeding op vordering

Ik heb 2 vragen voor u: 1. Mijn vader is in augustus van dit jaar n... >>


successie

Alleenstaande moeder met 4 kinderen. Kinderen zijn huis uit en hebben ... >>


onroerend goed bij successie.

welke waarde moet ik opgeven, per datum overlijden van mijn vrouw, va... >>


successierechten kinderen van partner

Geachte heer, mevrouw, Ik ben een man, woon geregistreerd samen m... >>


aangifte "schenking"

Een van de kinderen heeft bedrag (EUR 11.000) opgenomen van rekening 9... >>


betaling van successierechten

Mijn vader is in mei 2004 overleden. Nu moet ik samen met mijn broer s... >>


successierecht

Mijn moeder is in juli overleden. Kan ik de huurkosten en de kosten va... >>


successierechten indien in buitenland wonend

Geachte notaris, Mijn moeder is onlangs in Nederland overleden. Moe... >>


stiefkind tariefgroep

Aansluitend op de laatstegestelde vraag: wat wordt de tariefgroep voo... >>


verrekening voorschoten successiebelasting

Mijn ouders, nu beiden overleden, hadden een testament op de langsleve... >>


Belasting aangiften

Zijn er speciale bedrijven waar je terecht kan voor het laten invullen... >>


Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >