Plaatsvervulling bij verwerpen erfenis


25 mei 2016

Vraag nummer: 46279

Als je een erfenis verwerpt, Erven je kinderen via plaatsvervulling (en dan kleinkinderen, en dan uiteraard neven etc.).
Begint dan weer de termijn van 3 maanden voor hen ? Tenslotte mogen schuldeisers tot in de 6e graad zoeken en proberen hun geld te krijgen, en de 6e graad is vrij verre familie, die mogelijk niet op de hoogte zijn.

Antwoord:

Geachte heer,

Voor een meerderjarige erfgenaam geldt in beginsel niet dat deze zich binnen drie maanden moet uitspreken. Wel kan de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen. Voor een minderjarige erfgenaam geldt dat de wettelijke vertegenwoordiger binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap de minderjarige toekomt, de nalatenschap namens de minderjarige beneficiair moet aanvaarden of verwerpen. Zolang de eerst geroepen erfgenaam nog niet heeft verworpen, komt de nalatenschap de minderjarige erfgenaam ook nog niet toe. Die termijn gaat dus pas lopen op moment van verwerping en kan op verzoek door de kantonrechter worden verlengd. Verwerpen kan namens een minderjarige alleen met toestemming kantonrechter.

In het algemeen geldt overigens, dat het van harte aan te raden is, dat u u zich dus heel goed laat informeren en adviseren voordat u een keuze maakt. Ga daarvoor gewoon even langs uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.