Verdeling kosten en opbrengsten


22 augustus 2009

Vraag nummer: 12869  (oude nummer: 13612)

Erfenis zonder wilsbeschikking.

Is voor plaatsvervullers het percentage aan vooraf te maken kosten hetzelfde als het wettelijke percentage dat overblijft uit de geldelijke nalatenschap?
Of dienen de kosten gelijkmatig gedeeld te worden door het aantal erfgenamen + plaatsvervullers?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het betreffende erfdeel wordt door de plaatsvervullers van die persoon gezamenlijk 'overgenomen', dus wat de lusten en de lasten betreft. Met meerdere plaatsvervuller van 1 erfdeel, delen ze dus samen de lusten en lasten van dat ene erfdeel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.