testament bekend maken aan familie


16 juli 2010

Vraag nummer: 13874  (oude nummer: 15917)

De vriendin (zij woonden niet samen)van mijn oom die weduwnaar was zonder kinderen, zegt dat ze aangewezen is door de notaris als excecuteur testamentair. IZe beweert dat in testament staat, dat de inboedel van het huis voor haar is.
Ik neem aan dat de familie recht heeft op inzage in dat testament, aangezien zij dan toch de officiele erfgenamen zijn? Ze kan het testament niet vinden in het huis van mijn oom.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Nou, dat is niet zo moeilijk want via het centraal testamenten register is op te vragen of er een testament is en bij welke notaris die is gemaakt. uw eigen notaris kan daar ook bij helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.