Wat te doen als een erfgenaam post van de executeur weigert?


22 februari 2018

Vraag nummer: 53952

Geachte Heer C. van de Griend. Post van de executeur aan een van de erfgenamen komt ongeopend retour afzender, de executeur dus. Wat moet de executeur nu doen...! Bijv. een volgende brief aangetekend met ontvangstbevestiging sturen? En als die door de erfgenaam weer geweigerd wordt aan te nemen van de postbode? Wat dan...? Nogmaals een aangetekende brief zenden en daarin de erfgenaam voorhouden de erfenis te aanvaarden of, benificiair aanvaarden of verwerpen? Moet voor verwerpen de rechtbank niet ingeschakeld worden door de erfgenaam? Er is geen ander contact meer met de erfgenaam mogelijk via telefoon, email of zo. Graag uw reactie en advies ontvangend, waarvoor hartelijke dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Aangetekend versturen kan zeker een optie zijn. Voor de beneficiaire aanvaarding of verwerping is inderdaad tussenkomst van de griffie van de rechtbank nodig. Wellicht een idee/verstandig om langs een notaris te gaan voor een verklaring van erfrecht of executele. in beide gevallen zal de notaris de erfgenamen ook (moeten) aanschrijven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.