Crematie kosten en verwerpen erfenis


16 maart 2014

Vraag nummer: 37689

Geachte heer,

Mijn vader is 2 dagen geleden overleden. Samen met mijn tante (zus van mijn vader) hebben wij overleg gehad. Mijn vader heeft een negatief vermogen maar wel een levensverzekering voor de uitvaart afgesloten. Wij hebben ondertussen opdracht gegeven tot de crematie van mijn vader. De polis dekt deze kosten in principe af.

Echter door het negatieve vermogen van mijn vader wil ik de erfenis verwerpen. Ik wil niettemin wel de crematie van mijn vader netjes afhandelen en daarvoor de polis en het bedrag inzetten die hij daarvoor had afgesloten.

Kan ik de polis aan mij laten uitbetalen, hiervan de werkelijke kosten betalen en het restant op de rekening van mijn overleden vader storten voor de verdere nalatenschap en eventuele erfgenamen die wel accepteren dan wel schuldeisers die er zijn?

Met vriendelijk groet, Rob van der Meer

Antwoord:

Geachte heer,

Indien u wenst te verwerpen, dan is het zaak om goed na te gaan welke gevolgen dat heeft, vooral als u zelf kinderen hebt ivm plaatsvervulling. Indien dat is vastgesteld, is het vervolgens zaak om niet te lang met de verwerping te wachten. Bepaalde handelingen in de nalatenschap, kunnen namelijk worden gezien als 'daden van aanvaarding' op grond waarvan u mogelijk zuiver aanvaadt. Voorts is het van belang de polis goed te bekijken voor de vraag wie begunstigde is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.