Beneficiar aanvaarden door 1 erfgenaam, andere erfgenamen ook nog?


23 februari 2007

Vraag nummer: 10902  (oude nummer: 8914)

Wij zijn met 5 kinderen, waarvan 4 al meer dan 10 (sommige 20) jaar niet meer thuiskomen. Nu moeder is overleden (na een opname van 2 jaar in een verpleegtehuis) heeft de erfgenaam die nog thuis kwam de erfenis beneficair aanvaard. Zijn de andere 4 kinderen dan ook nog verplicht om dit te doen (zij willen geen van allen iets met de erfenis te maken hebben). Wij krijgen namelijk diverse antwoorden waarbij er door een persoon ons verteld werd dat als er 1 erfgenaam de erfenis beneficair aanvaard de wet ervan uitgaat dat de andere erfgenamen hier ook mee accoord gaan (m.a.w. dat zij verder niets hoeven te regelen, tenzij zij wat anders willen, wat in ons geval niet van toepassing is).

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gemaakt wordt geacht beneficiair te aanvaarden als één of meer van de mede-erfgenamen beneficiair aanvaarden, tenzij alsnog (binnen de juiste termijn) zuiver wordt aanvaard of word verworpen (art. 4: 192 BW).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >