Betreft "Boedelvolmacht"


20 januari 2014

Vraag nummer: 37056

Wat kan je doen als je partner de boedelvolmacht Niet wil tekenen ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien een erfgenaam nog geen keuze heft gedaan voor aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping,dan kan betreffende erfgenaam via de rechter een termijn gesteld worden, waarbinnen de keuze moet worden voldaan. Dat is wat anders dan een boedelvolmacht. Indien een erfgenaam geen volmacht wil afgeven, dan kun je hem/haar daar in beginsel niet toe dwingen. Betreffende erfgenaam moet dan meewerken met de afwikkeling van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.