verjaring aanspraak legitieme portie


18 februari 2010

Vraag nummer: 13523  (oude nummer: 15139)

In 1998 wordt bij notaris vastgelegd dat 2 kinderen (3e kind krijgt de rest) recht hebben op een legitieme portie mbt erfenis van vader, maar dat zij het vruchtgebruik voor moeder respecteren. In 1999 overlijdt vader. In 2009 overlijdt moeder. Is de aanspraak van de 2 kinderen op hun legitieme portie nu verjaard, omdat er sinds 1999 al meer dan 5 jaar zijn verstreken, of gaat die verjaringstermijn lopen na overlijden van moeder?

Antwoord:

Geachte heer,

De legitieme aanspraak kan verjaren als je er geen beroep op doet, maar ik denk dat in het testament staat dat betreffende kinderen recht hebben op een erfdeel ter hoogte van de legitieme portie. Dat is dus was anders.

De tekst van het testament moet uiteraard uitsluitsel geven. Ik raad u aan daarvoor eens langs een notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.