boedelverdeling


6 oktober 2012

Vraag nummer: 32119

Als moeder (95) komt te overlijden mogen dan de kinderen van haar overleden dochter aanwezig zijn bij de boedelverdeling.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zal vastgesteld moeten worden wie de erfgenamen zijn. Tenzij een testament anders bepaalt, is er doorgaans sprake van plaatsvervulling op grond waarvan kleinkinderen als erfgenaam in de plaats treden van een eerder overleden kind (de ouder dus van de kleinkinderen). Als zij erfgenamen zijn, dan moeten ze uiteraard ook bij de afwikkeling en de verdeling betrokken zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.