erfenis 2)


14 juli 2010

Vraag nummer: 13863  (oude nummer: 15905)

Als de ouders van Jaap komen te overlijden heeft Jaap een vrijstelling en betaalt daarna 10 % belasting tot 118.000 euro. Als Jaap overlijdt vóór zijn ouders, erft zijn echtgenote dan met dezelfde vrijstelling (eventueel die voor een gehandicapt kind, terwijl zij zelf niet gehandicapt is) en hetzelfde belastingpercentage van 10 % tot 118.000 euro?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De vraag is of de echtgenote van Jaap wel van de ouders van Jaap erft. Wettelijk uitgangspunt is namelijk dat kinderen (van Jaap) in zijn plaats treden bij zijn eerder overlijden en niet de echtgenote van Jaap. Er zou dus een testament (van de ouder(s)) moeten zijn wil de echtgenote van Jaap in zijn plaats erven.

Indien het huwelijk tussen Jaap en zijn echtgenote is ontbonden door overlijden (van Jaap) is er in beginsel gelijkstelling (bloedverwantschap is dan gelijk met aanverwantschap). In alle gevallen is specifieke controle door een notaris of andere specialist van belang.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.