Is een verklaring van erfrecht verplicht?


3 februari 2017

Vraag nummer: 49464

Is een verklaring van erfrecht verplicht en wie kan deze van mij verlangen ?

Mijn echtgenoot is nl. in december 2016 overleden.
En volgens mij ben ik de erfgenaam want al onze kinderen zijn meerderjarig. Toen zij minderjarig waren hebben wij een testament op de langstlevende afgesloten.
Met vriendelijke groet,
Marijke van Loon

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een bank kan om een verklaring van erfrecht vragen zodat u kan (blijven) beschikken over betreffende bankrekening(en). Indien er namelijk een testament is gemaakt, willen banken dat de notaris vaststelt dát er een testament is gemaakt, wat de inhoud daarvan is, wie de erfgenamen zijn en of de erfgenamen hebben aanvaard. Niet altijd wordt om een verklaring van erfrecht gevraagd. Dat hangt af van de bank en de omstandigheden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.